[Fshare] Tom and Jerry Collection

Thảo luận trong 'Phim hoạt hình' bắt đầu bởi pioneer700, 26/12/13.

 1. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Tình hình dạo trước em có sưu tầm được gần đầy đủ bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Nay up lại lên để chia sẻ với các bác. Tổng cộng khoảng trên dưới 150 tập!
  Đây đều là em sưu tầm được thôi, chỉ có công up lại, do dung lượng lưu trữ có hạn, không lưu phần giới thiệu cho từng tập, kể cả ảnh cũng hạn chế, nên nếu có gì thiếu sót mong các bác thông cảm.
  Cái này em đã up lên lâu lâu rồi, nhưng bây giờ mới nhớ ra để chia sẻ với các bác.
  Nếu như yêu cầu pass (vì em không nhớ :D) thì pass em chỉ để duy nhất là: hoangtuak (coi như công up bài):x.
  Một vài hình ảnh giới thiệu:

  3.jpg

  2.jpg

  1.jpg

  View attachment 139595

  Danh sách các tập trong bộ sưu tập này:
  Tập 1: Puss Gets The Boots (1939)
  Tập 2: Midnight Snack (1941)
  Tập 3. Night Before Christmas (1941)
  Tập 4 - Fraidy Cat (1941)
  Tập 5. Dog Trouble (1942)
  Tập 6. Puss 'n Toots (1942)
  Tập 7. The Bowling Alley Cat (1942)
  Tập 8. Fine Feathered Friend (1942)
  Tập 9. Sufferin's Cats (1942)
  Tập 10. The Lone Some Mouse (1943)
  Tập 11. The Yankee Doodle Mouse (1943)
  Tập 12. Bayby Push (1943)
  Tập 13. Zoot cat (1944)
  Tập 14. The Million Dollar Cat
  Tập 15. The bodyguard (1944)
  Tập 16. Puttin' on The Dogs (1944)
  T
  ập 17. Mouse Trouble (1944)
  Tập 18. The Mouse Comes To Dinner (1944)
  Tập 19. Mouse in Manhattan (1945)
  Tập 20. Tee For Two (1945)
  Tập 21. Flirty Birdy (1945)
  Tập 22. Quiet Please (1944)
  Tập 23. Spring Time For Thomas (1946)
  Tập 24. The Milky Waif (1946)
  Tập 25. Trap Happy (1946)
  Tập 26. Solid Serenade (1946)
  Tập 27. Cat Fishin (1947)
  Tập 28. Part Time Paul (1947)
  Tập 29. The Cat Concerto (1947)
  Tập 30. Dr Jekyll and Mr Mouse (1946)
  Tập 31. Salt Water Tabby (1947)
  Tập 32. A Mouse in the House (1947)
  Tập 33. The Invisible Mouse (1947)
  Tập 34. Kitty Foiled (1947)
  Tập 35. The Truce Hurts (1947)
  Tập 36. Old Rockin' Chair Tom (1947)
  Tập 37. Professor Tom (1948)
  Tập 38. Mouse Cleaning (1948)
  Tập 39. Polka-Dot Puss (1948)
  Tập 40. The Little Orphan (1948)
  Tập 41. Hatch Up Your Troubles (1948)
  Tập 42. Heavenly Puss (1948)
  Tập 43. The Cat and The Mermouse (1949)
  Tập 44. Love That Put (1949)
  Tập 45. Jerry' Diary (1949)
  Tập 46. Tennis Chump (1949)
  Tập 47. Little Quacker (1950)
  Tập 48. Saturday Evening Puss (1950)
  Tập 49. Texas Tom (1950)
  Tập 50. Jerry and The Lion (1950)
  Tập 51. Safety Second (1950)
  Tập 52. Tom and Jerry in The Hollywood Bowl [1950]
  Tập 53. The Framed Cat (1950)
  Tập 54. Cue Ball Cat (1950)
  Tập 55. Casanova Cat (1950)
  Tập 56. Jerry and The Goldfish (1951)
  Tập 57. Jerry Counsin (1951)
  Tập 58. Sleepy Time Tom (1951)
  Tập 59. His Mouse Friday (1951)
  Tập 60. Slicked Up Pup (1951)
  Tập 61. Nit Witty Kitty (1951)
  Tập 62. Cat Napping (1951)
  Tập 63. The Flying Cat (1951)
  Tập 64. The Duck Doctor (1952)
  Tập 65. The Two Mouseketeers (1952)
  Tập 66. Smitten Kitten (1952)
  Tập 67. Triple Trouble (1952)
  Tập 68. Little Run Away (1952)
  Tập 69. Fit To Be Tied (1952)
  Tập 70. Push Button Kitty (1952)
  T
  ập 71. Cruise Cat (1952)
  Tập 72. The Dog House (1952)
  Tập 73. The Missing Mouse (1953)
  Tập 74. Jerry and Jumbo (1953)
  Tập 75. Johann Mouse (1953)
  Tập 76. That My Pub (1953)
  Tập 77. Just Ducky (1953)
  Tập 78. Two Little Indians (1953)
  Tập 79. Life with Tom (1952)
  Tập 80. Puppy Tale (1953)
  Tập 81. Posse Cat (1953)
  Tập 82. Hic-cup Pup (1952)
  Tập 83. Little School Mouse (1952)
  Tập 84. Baby Buch (1953)
  Tập 85. Mice Follies (1953)
  Tập 86. Neapolitan Mouse (1953)
  Tập 87. Down Hearted Duckling (1953)
  Tập 88. Pet Peeve
  Tập 89. Touché, Pussy Cat
  Tập 90. Sound Bound Duckling
  Tập 91. Pupona Picnic
  Tập 92. Mouse For Sale
  Tập 93. Design Son Jerry
  Tập 94. Tomand Cheríe
  Tập 95. Smarty Cat (1955)
  Tập 96. Pecos Pest (1955)
  Tập 97. That's My Mummy (1955)
  Tập 98. the Flying Socceress (1956)
  Tập 99. The Egg and Jerry (1956)
  Tập 100. Busy Buddishm (1956)
  Tập 101. Muscle Beach Tom (1956)
  Tập 102. Down Beat Bear (1956)
  Tập 103. Blue Cat Blues (1956)
  Tập 104. Barbe Cue Brawl (1956)
  Tập 105. Tops with Pops (1957)
  Tập 106. Timid Tabby (1957)
  Tập 107. Feeding The Kiddy (1957)
  Tập 108. Mucho Mouse (1957)
  Tập 109. Tom's Photo Finish (1957)
  Tập 110. Happy Go Ducky (1958)
  Tập 111. Royal cat Nap (1958)
  Tập 112. The Vanishing Duck (1958)
  Tập 113. Robinhood Winked (1958)
  Tập 114. Tot Wacthers (1958)
  Tập 115. Switching Kitten (1961)
  Tập 116. Down and Outing (1961)
  Tập 117. Its Greek To Me-Ow (1961)
  Tập 118. High Steaks (1962)
  Tập 119. Mouse Into Space (1962)
  Tập 120. Landing Stripling (1962)
  Tập 121. Calypso Cat (1962)
  Tập 122. Dicky Moe (1962)
  Tập 123. The Tom and Jerry Cartoon Kit (1962)
  Tập 124. Tallln The Trap (1962)
  Tập 125. Sorry Safari (1962)

  Tập 127. Carmen Geltl (1962)
  Tập 128. Pent House Mouse (1962)
  Tập 129. The Cat Above and The Mouse Below (1964)
  Tập 130. Is the a Doctor in the Mouse
  Tập 131. Much Ado About Missing
  Tập 132. Nobody Loves Me
  Tập 133. The Unshrinkable Jerry Mouse
  Tâp 134. Ah Sweet Mouse - Story of Life (1965)
  Tập 135. Tomic Energy (1965)
  Tập 136. Bad Day At Cat Rock (1965)
  Tập 137. The Brothers Carry Mouse Off (1965)
  Tập 138. Haunted Mouse (1965)
  Tập 139. Im Just Wild About Jerry (1965)
  Tập 140. Of Feline Bondage (1965)
  Tập 141. The year of the Mouse (1965)
  Tập 142. The Cats Me-Ouch (1965)
  Tập 143. Duel Personality (1966)
  Tập 144. Jerry Jerry Quite Contrary (1966)
  Tập 145. Jerry Go Ground (1966)
  Tập 146. Love Me Love Me My Mouse (1966)
  Tập 147. Puss N Boats (1966)
  Tập 148. Filet Meow (1966)
  Tập 149. Matinee Mouse (1966)
  Tập 150. The Atomlnable Snowman (1966)
  Tập 151. Catty Cornered (1966)
  Tập 152. Cat and Dupli-Cat (1967)
  Tập 153. O-Solar Meow (1967)
  Tập 154. Guided Mouse-ille (1967)
  Tập 155. Rock N Rodent (1967)
  Tập 156. Cannery Rodent (1967)
  Tập 157. The Mouse From H.U.N.G.E.R (1967)
  Tập 158. Surf Bored Cats (1967)
  Tập 159. Shutter Bugged Cat (1967)
  Tập 160. Advance and be Mechanized (1967)
  Tập 161. Purr Chance To Dream (1967)
  Tập 162. Stay Awake or Else (Remake of Sleepy-Time Tom) (1975)
  Tập 163. The Ski Bunny (1975)
  Tập 164. No Way Stow Aways (1975)
  Tập 165. No Bones Aboutlt (1975)
  Tập 166. All Wind (1975)
  Tập 167. Beach Bully (1975)
  Tập 168. Mammmoth Manhunt (1975)
  Tập 169. The Wacky World of Sports (1975)
  Tập 170. Robin Hoho (1975)
  Tập 171. Safe But Not Sorry (1975)
  Tập 172. Gopher Broke (1975)
  Tập 173. The Super Bowler (1975)
  Tập 174. Tricky Mc Trout (1975)
  Tập 175. Tennis Menace (1975)
  Tập 176. Cosmic Cat and Mete or Mouse (1975)
  Tập 177. Castle Wiz (1975)
  Tập 178. Grim and Bearlt (1975)
  Tập 179. The Flying Sorceress - remake (1975)
  Tập 180. The Kitten Sitters (1975)
  Tập 181. Termites Plus Two (1975)
  Tập 182. Planet Pest (1975)
  Tập 183. The Hypochondriac Lion (1975)
  Tập 184. Give Em The Air (1975)
  Tập 185. The Egg and Tom and Jerry (1975)
  Tập 186. Watch Out Watch Dog (1975)

  Tập 189. The Outfoxet Fox (1975)
  Tập 190. Towering Fiasco (1975)
  Tập 191. The lost Duckling (1975)
  Tập 192. Beanstalk Buddies (1975)
  Tập 193. Two Stars Are Born (1975)
  Tập 194. Son of Gopher Broke (1975)
  Tập 195. The Sorcerers of Appretices (1975)
  Tập 196. Hold That Pose (1975)
  Tập 197. The Supercape Caper (1975)
  Tập 198. Chickenrella (1975)
  Tập 199. Double Trouble Crow (1975)
  Tập 200. Jerry's Nephew (1975)
  Tập 201. See Dr. JackalandHide (1975)
  Tập 202. Planent of The Dogs (1975)
  Tập 203. The Camp Out Cut Up (1975)
  Tập 204. Triple Trouble (1975)
  Tập 205. The Bull Fighters (1975)
  Tập 206. Cruise Kitty (1975)
  Tập 207. Its No Picnic (1975)
  Tập 208. Big Feet (1975)
  Tập 209. The Great Motoboat Race (1975)
  Tập 210. The Mansion Cat (2001)
  Tập 211. The Karate Guard (2005)
  To be continue ...
   
  Last edited by a moderator: 19/1/14
 2. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 1: Puss Gets The Boots (1939)

  Link:

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Last edited by a moderator: 26/12/13
 3. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 2: Midnight Snack (1941)

  Link:

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Last edited by a moderator: 26/12/13
 4. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Đến chịu các ông này! Sao cứ nhảy bổ vào nhà người ta quảng cáo tùm lum vậy, nhờ mod ra tay xử lý giùm!
   
  Last edited by a moderator: 26/12/13
  vanphuoc12 cảm ơn bài này.
 5. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 3. Night Before Christmas (1941)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  Alicesaga, ukyo0801, fsvnhd and 2 others like this.
 6. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 4 - Fraidy Cat (1941)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 7. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 5. Dog Trouble (1942)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 8. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 6. Puss 'n Toots (1942)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 9. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 7. The Bowling Alley Cat (1942)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
 10. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 8. Fine Feathered Friend (1942)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 11. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 9. Sufferin's Cats (1942)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 12. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 10. The Lone Some Mouse (1943)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 13. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 11. The Yankee Doodle Mouse (1943)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 14. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 12. Bayby Push (1943)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 15. nhoc_romeo

  nhoc_romeo Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  22/8/09
  Bài viết:
  1,107
  Đã được cảm ơn:
  193
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  cái thể loại này lớn nhỏ điều mê =)).
   
  vanphuoc12 cảm ơn bài này.
 16. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 13. Zoot cat (1944)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 17. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 14. The Million Dollar Cat

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 18. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 15. The bodyguard (1944)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
  fsvnhd, vanphuoc12 and vitconxauxa like this.
 19. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Tập 16. Puttin' on The Dogs (1944)

  Link:
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
 20. pioneer700

  pioneer700 New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/10
  Bài viết:
  2,337
  Đã được cảm ơn:
  15,789
  Ðề: Tom and Jerry Collection

  Từ tập 17 đến tập 29 em đang thiếu, bác nào có thì bổ sung giúp luôn. Xin được tiếp tục từ số 30!
   
  vanphuoc12 cảm ơn bài này.

Chia sẻ trang này