[3D-Bluray] Monsters vs Aliens

Thảo luận trong '3D' bắt đầu bởi crazyboy1304, 15/7/10.

 1. crazyboy1304

  crazyboy1304 Moderator

  Tham gia ngày:
  30/7/08
  Bài viết:
  468
  Đã được cảm ơn:
  1,135
  [​IMG]

  Dung lượng:83.2 GB
  (Back up trực tiếp từ dĩa bluray nguyên gốc)
  Nguồn: tehparadox

  Mã:

  QUICK SUMMARY:
  
  	

  Disc Title: MONSTERS_VS_ALIENS_3D Disc Size: 83,017,875,798 bytes Protection: AACS BD-Java: Yes Length: 1:34:22 Video: MPEG-4 AVC Video / 32443 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 Audio: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: Chinese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: French / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: German / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: Italian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: Korean / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: Portuguese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz Audio: Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz
  Link
  Mã:
  http://rapidshare.com/files/383198715/Mnstrs.vs.Alns.3D.part001.rar
  http://rapidshare.com/files/383198706/Mnstrs.vs.Alns.3D.part002.rar
  http://rapidshare.com/files/383198721/Mnstrs.vs.Alns.3D.part003.rar
  http://rapidshare.com/files/383198709/Mnstrs.vs.Alns.3D.part004.rar
  http://rapidshare.com/files/383198704/Mnstrs.vs.Alns.3D.part005.rar
  http://rapidshare.com/files/383198703/Mnstrs.vs.Alns.3D.part006.rar
  http://rapidshare.com/files/383198708/Mnstrs.vs.Alns.3D.part007.rar
  http://rapidshare.com/files/383198719/Mnstrs.vs.Alns.3D.part008.rar
  http://rapidshare.com/files/383198713/Mnstrs.vs.Alns.3D.part009.rar
  http://rapidshare.com/files/383198710/Mnstrs.vs.Alns.3D.part010.rar
  http://rapidshare.com/files/383198705/Mnstrs.vs.Alns.3D.part011.rar
  http://rapidshare.com/files/383198714/Mnstrs.vs.Alns.3D.part012.rar
  http://rapidshare.com/files/383198712/Mnstrs.vs.Alns.3D.part013.rar
  http://rapidshare.com/files/383198716/Mnstrs.vs.Alns.3D.part014.rar
  http://rapidshare.com/files/383198718/Mnstrs.vs.Alns.3D.part015.rar
  http://rapidshare.com/files/383199610/Mnstrs.vs.Alns.3D.part016.rar
  http://rapidshare.com/files/383199615/Mnstrs.vs.Alns.3D.part017.rar
  http://rapidshare.com/files/383199637/Mnstrs.vs.Alns.3D.part018.rar
  http://rapidshare.com/files/383199635/Mnstrs.vs.Alns.3D.part019.rar
  http://rapidshare.com/files/383199648/Mnstrs.vs.Alns.3D.part020.rar
  http://rapidshare.com/files/383199645/Mnstrs.vs.Alns.3D.part021.rar
  http://rapidshare.com/files/383199657/Mnstrs.vs.Alns.3D.part022.rar
  http://rapidshare.com/files/383199677/Mnstrs.vs.Alns.3D.part023.rar
  http://rapidshare.com/files/383199666/Mnstrs.vs.Alns.3D.part024.rar
  http://rapidshare.com/files/383199697/Mnstrs.vs.Alns.3D.part025.rar
  http://rapidshare.com/files/383199707/Mnstrs.vs.Alns.3D.part026.rar
  http://rapidshare.com/files/383199706/Mnstrs.vs.Alns.3D.part027.rar
  http://rapidshare.com/files/383199722/Mnstrs.vs.Alns.3D.part028.rar
  http://rapidshare.com/files/383199721/Mnstrs.vs.Alns.3D.part029.rar
  http://rapidshare.com/files/383199855/Mnstrs.vs.Alns.3D.part030.rar
  http://rapidshare.com/files/383200444/Mnstrs.vs.Alns.3D.part031.rar
  http://rapidshare.com/files/383200446/Mnstrs.vs.Alns.3D.part032.rar
  http://rapidshare.com/files/383200454/Mnstrs.vs.Alns.3D.part033.rar
  http://rapidshare.com/files/383200458/Mnstrs.vs.Alns.3D.part034.rar
  http://rapidshare.com/files/383200469/Mnstrs.vs.Alns.3D.part035.rar
  http://rapidshare.com/files/383200470/Mnstrs.vs.Alns.3D.part036.rar
  http://rapidshare.com/files/383200528/Mnstrs.vs.Alns.3D.part037.rar
  http://rapidshare.com/files/383200529/Mnstrs.vs.Alns.3D.part038.rar
  http://rapidshare.com/files/383200533/Mnstrs.vs.Alns.3D.part039.rar
  http://rapidshare.com/files/383200543/Mnstrs.vs.Alns.3D.part040.rar
  http://rapidshare.com/files/383200562/Mnstrs.vs.Alns.3D.part041.rar
  http://rapidshare.com/files/383200563/Mnstrs.vs.Alns.3D.part042.rar
  http://rapidshare.com/files/383200569/Mnstrs.vs.Alns.3D.part043.rar
  http://rapidshare.com/files/383200610/Mnstrs.vs.Alns.3D.part044.rar
  http://rapidshare.com/files/383200684/Mnstrs.vs.Alns.3D.part045.rar
  http://rapidshare.com/files/383201295/Mnstrs.vs.Alns.3D.part046.rar
  http://rapidshare.com/files/383201329/Mnstrs.vs.Alns.3D.part047.rar
  http://rapidshare.com/files/383201328/Mnstrs.vs.Alns.3D.part048.rar
  http://rapidshare.com/files/383201348/Mnstrs.vs.Alns.3D.part049.rar
  http://rapidshare.com/files/383201347/Mnstrs.vs.Alns.3D.part050.rar
  http://rapidshare.com/files/383201354/Mnstrs.vs.Alns.3D.part051.rar
  http://rapidshare.com/files/383201381/Mnstrs.vs.Alns.3D.part052.rar
  http://rapidshare.com/files/383201400/Mnstrs.vs.Alns.3D.part053.rar
  http://rapidshare.com/files/383201402/Mnstrs.vs.Alns.3D.part054.rar
  http://rapidshare.com/files/383201410/Mnstrs.vs.Alns.3D.part055.rar
  http://rapidshare.com/files/383201412/Mnstrs.vs.Alns.3D.part056.rar
  http://rapidshare.com/files/383201409/Mnstrs.vs.Alns.3D.part057.rar
  http://rapidshare.com/files/383201497/Mnstrs.vs.Alns.3D.part058.rar
  http://rapidshare.com/files/383201572/Mnstrs.vs.Alns.3D.part059.rar
  http://rapidshare.com/files/383201578/Mnstrs.vs.Alns.3D.part060.rar
  http://rapidshare.com/files/383202228/Mnstrs.vs.Alns.3D.part061.rar
  http://rapidshare.com/files/383202242/Mnstrs.vs.Alns.3D.part062.rar
  http://rapidshare.com/files/383202264/Mnstrs.vs.Alns.3D.part063.rar
  http://rapidshare.com/files/383202293/Mnstrs.vs.Alns.3D.part064.rar
  http://rapidshare.com/files/383202304/Mnstrs.vs.Alns.3D.part065.rar
  http://rapidshare.com/files/383202349/Mnstrs.vs.Alns.3D.part066.rar
  http://rapidshare.com/files/383202386/Mnstrs.vs.Alns.3D.part067.rar
  http://rapidshare.com/files/383202385/Mnstrs.vs.Alns.3D.part068.rar
  http://rapidshare.com/files/383202400/Mnstrs.vs.Alns.3D.part069.rar
  http://rapidshare.com/files/383202399/Mnstrs.vs.Alns.3D.part070.rar
  http://rapidshare.com/files/383202403/Mnstrs.vs.Alns.3D.part071.rar
  http://rapidshare.com/files/383202406/Mnstrs.vs.Alns.3D.part072.rar
  http://rapidshare.com/files/383202524/Mnstrs.vs.Alns.3D.part073.rar
  http://rapidshare.com/files/383202556/Mnstrs.vs.Alns.3D.part074.rar
  http://rapidshare.com/files/383202573/Mnstrs.vs.Alns.3D.part075.rar
  http://rapidshare.com/files/383203119/Mnstrs.vs.Alns.3D.part076.rar
  http://rapidshare.com/files/383203136/Mnstrs.vs.Alns.3D.part077.rar
  http://rapidshare.com/files/383203134/Mnstrs.vs.Alns.3D.part078.rar
  http://rapidshare.com/files/383203163/Mnstrs.vs.Alns.3D.part079.rar
  http://rapidshare.com/files/383203198/Mnstrs.vs.Alns.3D.part080.rar
  http://rapidshare.com/files/383203211/Mnstrs.vs.Alns.3D.part081.rar
  http://rapidshare.com/files/383203217/Mnstrs.vs.Alns.3D.part082.rar
  http://rapidshare.com/files/383203220/Mnstrs.vs.Alns.3D.part083.rar
  http://rapidshare.com/files/383203238/Mnstrs.vs.Alns.3D.part084.rar
  http://rapidshare.com/files/383203262/Mnstrs.vs.Alns.3D.part085.rar
  http://rapidshare.com/files/383203303/Mnstrs.vs.Alns.3D.part086.rar
  http://rapidshare.com/files/383203317/Mnstrs.vs.Alns.3D.part087.rar
  http://rapidshare.com/files/383203357/Mnstrs.vs.Alns.3D.part088.rar
  http://rapidshare.com/files/383203374/Mnstrs.vs.Alns.3D.part089.rar
  http://rapidshare.com/files/383203384/Mnstrs.vs.Alns.3D.part090.rar
  http://rapidshare.com/files/383204029/Mnstrs.vs.Alns.3D.part091.rar
  http://rapidshare.com/files/383204039/Mnstrs.vs.Alns.3D.part092.rar
  http://rapidshare.com/files/383204040/Mnstrs.vs.Alns.3D.part093.rar
  http://rapidshare.com/files/383204073/Mnstrs.vs.Alns.3D.part094.rar
  http://rapidshare.com/files/383204163/Mnstrs.vs.Alns.3D.part095.rar
  http://rapidshare.com/files/383204170/Mnstrs.vs.Alns.3D.part096.rar
  http://rapidshare.com/files/383204179/Mnstrs.vs.Alns.3D.part097.rar
  http://rapidshare.com/files/383204184/Mnstrs.vs.Alns.3D.part098.rar
  http://rapidshare.com/files/383204197/Mnstrs.vs.Alns.3D.part099.rar
  http://rapidshare.com/files/383204205/Mnstrs.vs.Alns.3D.part100.rar
  http://rapidshare.com/files/383204233/Mnstrs.vs.Alns.3D.part101.rar
  http://rapidshare.com/files/383204244/Mnstrs.vs.Alns.3D.part102.rar
  http://rapidshare.com/files/383204275/Mnstrs.vs.Alns.3D.part103.rar
  http://rapidshare.com/files/383204270/Mnstrs.vs.Alns.3D.part104.rar
  http://rapidshare.com/files/383204295/Mnstrs.vs.Alns.3D.part105.rar
  http://rapidshare.com/files/383205882/Mnstrs.vs.Alns.3D.part106.rar
  http://rapidshare.com/files/383204996/Mnstrs.vs.Alns.3D.part107.rar
  http://rapidshare.com/files/383205007/Mnstrs.vs.Alns.3D.part108.rar
  http://rapidshare.com/files/383205061/Mnstrs.vs.Alns.3D.part109.rar
  http://rapidshare.com/files/383205067/Mnstrs.vs.Alns.3D.part110.rar
  http://rapidshare.com/files/383205083/Mnstrs.vs.Alns.3D.part111.rar
  http://rapidshare.com/files/383205846/Mnstrs.vs.Alns.3D.part112.rar
  http://rapidshare.com/files/383205128/Mnstrs.vs.Alns.3D.part113.rar
  http://rapidshare.com/files/383205129/Mnstrs.vs.Alns.3D.part114.rar
  http://rapidshare.com/files/383205194/Mnstrs.vs.Alns.3D.part115.rar
  http://rapidshare.com/files/383205195/Mnstrs.vs.Alns.3D.part116.rar
  http://rapidshare.com/files/383205713/Mnstrs.vs.Alns.3D.part117.rar
  http://rapidshare.com/files/383205749/Mnstrs.vs.Alns.3D.part118.rar
  http://rapidshare.com/files/383205845/Mnstrs.vs.Alns.3D.part119.rar
  http://rapidshare.com/files/383205839/Mnstrs.vs.Alns.3D.part120.rar
  http://rapidshare.com/files/383205866/Mnstrs.vs.Alns.3D.part121.rar
  http://rapidshare.com/files/383205904/Mnstrs.vs.Alns.3D.part122.rar
  http://rapidshare.com/files/383205959/Mnstrs.vs.Alns.3D.part123.rar
  http://rapidshare.com/files/383206019/Mnstrs.vs.Alns.3D.part124.rar
  http://rapidshare.com/files/383206033/Mnstrs.vs.Alns.3D.part125.rar
  http://rapidshare.com/files/383206059/Mnstrs.vs.Alns.3D.part126.rar
  http://rapidshare.com/files/383206264/Mnstrs.vs.Alns.3D.part127.rar
  http://rapidshare.com/files/383206310/Mnstrs.vs.Alns.3D.part128.rar
  http://rapidshare.com/files/383206347/Mnstrs.vs.Alns.3D.part129.rar
  http://rapidshare.com/files/383206850/Mnstrs.vs.Alns.3D.part130.rar
  http://rapidshare.com/files/383206880/Mnstrs.vs.Alns.3D.part131.rar
  http://rapidshare.com/files/383206986/Mnstrs.vs.Alns.3D.part132.rar
  http://rapidshare.com/files/383207029/Mnstrs.vs.Alns.3D.part133.rar
  http://rapidshare.com/files/383207028/Mnstrs.vs.Alns.3D.part134.rar
  http://rapidshare.com/files/383207040/Mnstrs.vs.Alns.3D.part135.rar
  http://rapidshare.com/files/383207073/Mnstrs.vs.Alns.3D.part136.rar
  http://rapidshare.com/files/383207074/Mnstrs.vs.Alns.3D.part137.rar
  http://rapidshare.com/files/383207097/Mnstrs.vs.Alns.3D.part138.rar
  http://rapidshare.com/files/383207158/Mnstrs.vs.Alns.3D.part139.rar
  http://rapidshare.com/files/383207171/Mnstrs.vs.Alns.3D.part140.rar
  http://rapidshare.com/files/383207175/Mnstrs.vs.Alns.3D.part141.rar
  http://rapidshare.com/files/383207387/Mnstrs.vs.Alns.3D.part142.rar
  http://rapidshare.com/files/383207408/Mnstrs.vs.Alns.3D.part143.rar
  http://rapidshare.com/files/383207439/Mnstrs.vs.Alns.3D.part144.rar
  http://rapidshare.com/files/383207844/Mnstrs.vs.Alns.3D.part145.rar
  http://rapidshare.com/files/383207847/Mnstrs.vs.Alns.3D.part146.rar
  http://rapidshare.com/files/383207911/Mnstrs.vs.Alns.3D.part147.rar
  http://rapidshare.com/files/383207930/Mnstrs.vs.Alns.3D.part148.rar
  http://rapidshare.com/files/383207951/Mnstrs.vs.Alns.3D.part149.rar
  http://rapidshare.com/files/383207953/Mnstrs.vs.Alns.3D.part150.rar
  http://rapidshare.com/files/383207961/Mnstrs.vs.Alns.3D.part151.rar
  http://rapidshare.com/files/383208003/Mnstrs.vs.Alns.3D.part152.rar
  http://rapidshare.com/files/383208053/Mnstrs.vs.Alns.3D.part153.rar
  http://rapidshare.com/files/383208095/Mnstrs.vs.Alns.3D.part154.rar
  http://rapidshare.com/files/383208104/Mnstrs.vs.Alns.3D.part155.rar
  http://rapidshare.com/files/383208110/Mnstrs.vs.Alns.3D.part156.rar
  http://rapidshare.com/files/383208265/Mnstrs.vs.Alns.3D.part157.rar
  http://rapidshare.com/files/383208305/Mnstrs.vs.Alns.3D.part158.rar
  http://rapidshare.com/files/383208323/Mnstrs.vs.Alns.3D.part159.rar
  http://rapidshare.com/files/383208780/Mnstrs.vs.Alns.3D.part160.rar
  http://rapidshare.com/files/383208801/Mnstrs.vs.Alns.3D.part161.rar
  http://rapidshare.com/files/383208857/Mnstrs.vs.Alns.3D.part162.rar
  http://rapidshare.com/files/383208875/Mnstrs.vs.Alns.3D.part163.rar
  http://rapidshare.com/files/383208876/Mnstrs.vs.Alns.3D.part164.rar
  http://rapidshare.com/files/383208934/Mnstrs.vs.Alns.3D.part165.rar
  http://rapidshare.com/files/383208940/Mnstrs.vs.Alns.3D.part166.rar
  http://rapidshare.com/files/383208970/Mnstrs.vs.Alns.3D.part167.rar
  http://rapidshare.com/files/383208989/Mnstrs.vs.Alns.3D.part168.rar
  http://rapidshare.com/files/383209084/Mnstrs.vs.Alns.3D.part169.rar
  http://rapidshare.com/files/383209085/Mnstrs.vs.Alns.3D.part170.rar
  http://rapidshare.com/files/383209127/Mnstrs.vs.Alns.3D.part171.rar
  http://rapidshare.com/files/383209320/Mnstrs.vs.Alns.3D.part172.rar
  http://rapidshare.com/files/383209353/Mnstrs.vs.Alns.3D.part173.rar
  http://rapidshare.com/files/383209346/Mnstrs.vs.Alns.3D.part174.rar
  http://rapidshare.com/files/383209847/Mnstrs.vs.Alns.3D.part175.rar
  http://rapidshare.com/files/383209883/Mnstrs.vs.Alns.3D.part176.rar
  http://rapidshare.com/files/383209943/Mnstrs.vs.Alns.3D.part177.rar
  http://rapidshare.com/files/383209949/Mnstrs.vs.Alns.3D.part178.rar
  http://rapidshare.com/files/383209966/Mnstrs.vs.Alns.3D.part179.rar
  http://rapidshare.com/files/383210006/Mnstrs.vs.Alns.3D.part180.rar
  http://rapidshare.com/files/383210005/Mnstrs.vs.Alns.3D.part181.rar
  http://rapidshare.com/files/383210020/Mnstrs.vs.Alns.3D.part182.rar
  http://rapidshare.com/files/383210083/Mnstrs.vs.Alns.3D.part183.rar
  http://rapidshare.com/files/383210132/Mnstrs.vs.Alns.3D.part184.rar
  http://rapidshare.com/files/383210143/Mnstrs.vs.Alns.3D.part185.rar
  http://rapidshare.com/files/383210224/Mnstrs.vs.Alns.3D.part186.rar
  http://rapidshare.com/files/383210394/Mnstrs.vs.Alns.3D.part187.rar
  http://rapidshare.com/files/383210398/Mnstrs.vs.Alns.3D.part188.rar
  http://rapidshare.com/files/383210412/Mnstrs.vs.Alns.3D.part189.rar
  http://rapidshare.com/files/383210941/Mnstrs.vs.Alns.3D.part190.rar
  http://rapidshare.com/files/383210968/Mnstrs.vs.Alns.3D.part191.rar
  http://rapidshare.com/files/383210999/Mnstrs.vs.Alns.3D.part192.rar
  http://rapidshare.com/files/383210995/Mnstrs.vs.Alns.3D.part193.rar
  http://rapidshare.com/files/383211017/Mnstrs.vs.Alns.3D.part194.rar
  http://rapidshare.com/files/383211046/Mnstrs.vs.Alns.3D.part195.rar
  http://rapidshare.com/files/383211083/Mnstrs.vs.Alns.3D.part196.rar
  http://rapidshare.com/files/383211120/Mnstrs.vs.Alns.3D.part197.rar
  http://rapidshare.com/files/383211119/Mnstrs.vs.Alns.3D.part198.rar

  Hướng dẫn:
  Dùng TotalMedia Theatre 3 của ArcSoft (sim3d plugin) hoặc powerdvd ultra 3D của Cyberlink (xem trên tivi 3d Samsung, 3d vision 120Hz, laptop 3D hoặc kính red cyan với màn hình 2D)

  [​IMG]

  Bro nào muốn thưởng thức 3d bluray nguyên gốc thì down về xem.
   
 2. Kinh3D

  Kinh3D New Member

  Tham gia ngày:
  23/12/09
  Bài viết:
  971
  Đã được cảm ơn:
  12
  Nghề nghiệp:
  Cung cấp kính 3D
  Ðề: [3D-Bluray] Monsters vs Aliens

  Bluray xem thì quá chuẩn rồi nhưng mạng nhà hơi kém nên down về ì ạch lắm. E có 1 bản phim này nhưng phụ đề lại bằng tiếng Thái hay Lào gì đó mới đau.
   
 3. hanhnguyen8698

  hanhnguyen8698 New Member

  Tham gia ngày:
  16/7/10
  Bài viết:
  66
  Đã được cảm ơn:
  1
  Ðề: [3D-Bluray] Monsters vs Aliens

  83,2 GB,down 1 tháng mới xong,có bản nào nhỏ hơn không sếp
   
 4. crazyboy1304

  crazyboy1304 Moderator

  Tham gia ngày:
  30/7/08
  Bài viết:
  468
  Đã được cảm ơn:
  1,135
  Ðề: [3D-Bluray] Monsters vs Aliens

  có up bản 6GB
  http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=71548

  Bản bluray chỉ dành cho bác nào chơi 3D cao cấp, máy chiếu 3D Sony hoặc tivi 3d trên 50 inch. Còn lại thì dùng bản rip là ok
   
 5. CongTuSaigon

  CongTuSaigon Member

  Tham gia ngày:
  29/11/09
  Bài viết:
  157
  Đã được cảm ơn:
  9
  Ðề: [3D-Bluray] Monsters vs Aliens

  82 GB.... má ơi.... với speed 3.5MB/s thì không mất thời gian nhiều, chỉ khổ thằng RS nó cho bandwidth ít quá.... đang phân vân xem có đáng không, tại CT có rồi nhưng in German, chỉ vì language thôi.... thanks anyway
   
 6. pvanvu_bunny

  pvanvu_bunny Active Member

  Tham gia ngày:
  9/11/08
  Bài viết:
  222
  Đã được cảm ơn:
  37
  Ðề: [3D-Bluray] Monsters vs Aliens

  anh crazy boy có bản nào nhẽ hơn bản này ko ,vì như theo anh nói thì bản này là bản được rip theo phần mềm cũ ,vậy giờ đã có bản mới với dung lượng nhỏ cho phim này chưa ,thanks
   

Chia sẻ trang này