[3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

Thảo luận trong '3D' bắt đầu bởi crazyboy1304, 15/7/10.

 1. crazyboy1304

  crazyboy1304 Moderator

  Tham gia ngày:
  30/7/08
  Bài viết:
  468
  Đã được cảm ơn:
  1,134
  [​IMG]
  Dung lượng:39.2 GB
  (Back up trực tiếp từ dĩa bluray thành iso nguyên gốc)
  Số Link: 189
  Audio:English,French,Portuguese & Spanish
  Subtitles:English,French,Portuguese & Spanish

  Nguồn: tehparadox

  Password: AQUA​

  Link
  Mã:
  http://rapidshare.com/files/402370509/CWACOM.3D.AQUA.part001.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402370600/CWACOM.3D.AQUA.part002.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402422030/CWACOM.3D.AQUA.part003.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402422031/CWACOM.3D.AQUA.part004.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402422029/CWACOM.3D.AQUA.part005.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402422033/CWACOM.3D.AQUA.part006.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402422032/CWACOM.3D.AQUA.part007.rar.html
  
  
  http://rapidshare.com/files/402444151/CWACOM.3D.AQUA.part008.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402444180/CWACOM.3D.AQUA.part009.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402444187/CWACOM.3D.AQUA.part010.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402444243/CWACOM.3D.AQUA.part011.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402444304/CWACOM.3D.AQUA.part012.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402461982/CWACOM.3D.AQUA.part013.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402462081/CWACOM.3D.AQUA.part014.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402462115/CWACOM.3D.AQUA.part015.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402490354/CWACOM.3D.AQUA.part016.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402490391/CWACOM.3D.AQUA.part017.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402498245/CWACOM.3D.AQUA.part018.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402498278/CWACOM.3D.AQUA.part019.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402502021/CWACOM.3D.AQUA.part020.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402502197/CWACOM.3D.AQUA.part021.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402502269/CWACOM.3D.AQUA.part022.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402472567/CWACOM.3D.AQUA.part023.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402472565/CWACOM.3D.AQUA.part024.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402477093/CWACOM.3D.AQUA.part025.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402477289/CWACOM.3D.AQUA.part026.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402477309/CWACOM.3D.AQUA.part027.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402486760/CWACOM.3D.AQUA.part028.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402486769/CWACOM.3D.AQUA.part029.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402490213/CWACOM.3D.AQUA.part030.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402510583/CWACOM.3D.AQUA.part031.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402514672/CWACOM.3D.AQUA.part032.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402514918/CWACOM.3D.AQUA.part033.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402514957/CWACOM.3D.AQUA.part034.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402523663/CWACOM.3D.AQUA.part035.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402523767/CWACOM.3D.AQUA.part036.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402528208/CWACOM.3D.AQUA.part037.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402528359/CWACOM.3D.AQUA.part038.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402528428/CWACOM.3D.AQUA.part039.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402536888/CWACOM.3D.AQUA.part040.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402537021/CWACOM.3D.AQUA.part041.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402539973/CWACOM.3D.AQUA.part042.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402540101/CWACOM.3D.AQUA.part043.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402540141/CWACOM.3D.AQUA.part044.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402548645/CWACOM.3D.AQUA.part045.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402548864/CWACOM.3D.AQUA.part046.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402552335/CWACOM.3D.AQUA.part047.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402552432/CWACOM.3D.AQUA.part048.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402552536/CWACOM.3D.AQUA.part049.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402561381/CWACOM.3D.AQUA.part050.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402561590/CWACOM.3D.AQUA.part051.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402565413/CWACOM.3D.AQUA.part052.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402565601/CWACOM.3D.AQUA.part053.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402565685/CWACOM.3D.AQUA.part054.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402574865/CWACOM.3D.AQUA.part055.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402575152/CWACOM.3D.AQUA.part056.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402579330/CWACOM.3D.AQUA.part057.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402579460/CWACOM.3D.AQUA.part058.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402579561/CWACOM.3D.AQUA.part059.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402590357/CWACOM.3D.AQUA.part060.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402590667/CWACOM.3D.AQUA.part061.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402596014/CWACOM.3D.AQUA.part062.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402596191/CWACOM.3D.AQUA.part063.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402596412/CWACOM.3D.AQUA.part064.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402608011/CWACOM.3D.AQUA.part065.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402608291/CWACOM.3D.AQUA.part066.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402612897/CWACOM.3D.AQUA.part067.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402613113/CWACOM.3D.AQUA.part068.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402613198/CWACOM.3D.AQUA.part069.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402625562/CWACOM.3D.AQUA.part070.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402625765/CWACOM.3D.AQUA.part071.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402631713/CWACOM.3D.AQUA.part072.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402631941/CWACOM.3D.AQUA.part073.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402632031/CWACOM.3D.AQUA.part074.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402645953/CWACOM.3D.AQUA.part075.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402646113/CWACOM.3D.AQUA.part076.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402650656/CWACOM.3D.AQUA.part077.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402650868/CWACOM.3D.AQUA.part078.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402650948/CWACOM.3D.AQUA.part079.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402661907/CWACOM.3D.AQUA.part080.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402662026/CWACOM.3D.AQUA.part081.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402666613/CWACOM.3D.AQUA.part082.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402752147/CWACOM.3D.AQUA.part083.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402666885/CWACOM.3D.AQUA.part084.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402752677/CWACOM.3D.AQUA.part085.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402678806/CWACOM.3D.AQUA.part086.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402683453/CWACOM.3D.AQUA.part087.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402683655/CWACOM.3D.AQUA.part088.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402683718/CWACOM.3D.AQUA.part089.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402694555/CWACOM.3D.AQUA.part090.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402694715/CWACOM.3D.AQUA.part091.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402699344/CWACOM.3D.AQUA.part092.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402753245/CWACOM.3D.AQUA.part093.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402699535/CWACOM.3D.AQUA.part094.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402711070/CWACOM.3D.AQUA.part095.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402753694/CWACOM.3D.AQUA.part096.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402715917/CWACOM.3D.AQUA.part097.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402715918/CWACOM.3D.AQUA.part098.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402716083/CWACOM.3D.AQUA.part099.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402726673/CWACOM.3D.AQUA.part100.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402772869/CWACOM.3D.AQUA.part101.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402772879/CWACOM.3D.AQUA.part102.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402772885/CWACOM.3D.AQUA.part103.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402772875/CWACOM.3D.AQUA.part104.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402772882/CWACOM.3D.AQUA.part105.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402787172/CWACOM.3D.AQUA.part106.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402787177/CWACOM.3D.AQUA.part107.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402787184/CWACOM.3D.AQUA.part108.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402787188/CWACOM.3D.AQUA.part109.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402787214/CWACOM.3D.AQUA.part110.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402799334/CWACOM.3D.AQUA.part111.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402799339/CWACOM.3D.AQUA.part112.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402799360/CWACOM.3D.AQUA.part113.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402799358/CWACOM.3D.AQUA.part114.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402799419/CWACOM.3D.AQUA.part115.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402809676/CWACOM.3D.AQUA.part116.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402809700/CWACOM.3D.AQUA.part117.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402809724/CWACOM.3D.AQUA.part118.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402809753/CWACOM.3D.AQUA.part119.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402809757/CWACOM.3D.AQUA.part120.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402819802/CWACOM.3D.AQUA.part121.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402819810/CWACOM.3D.AQUA.part122.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402819812/CWACOM.3D.AQUA.part123.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402819861/CWACOM.3D.AQUA.part124.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402819870/CWACOM.3D.AQUA.part125.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402829514/CWACOM.3D.AQUA.part126.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402829522/CWACOM.3D.AQUA.part127.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402829540/CWACOM.3D.AQUA.part128.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402829580/CWACOM.3D.AQUA.part129.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402829577/CWACOM.3D.AQUA.part130.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402840112/CWACOM.3D.AQUA.part131.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402840129/CWACOM.3D.AQUA.part132.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402840145/CWACOM.3D.AQUA.part133.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402840181/CWACOM.3D.AQUA.part134.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402840218/CWACOM.3D.AQUA.part135.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402852731/CWACOM.3D.AQUA.part136.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402852745/CWACOM.3D.AQUA.part137.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402852762/CWACOM.3D.AQUA.part138.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402852813/CWACOM.3D.AQUA.part139.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402852841/CWACOM.3D.AQUA.part140.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402866307/CWACOM.3D.AQUA.part141.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402866329/CWACOM.3D.AQUA.part142.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402866370/CWACOM.3D.AQUA.part143.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402866448/CWACOM.3D.AQUA.part144.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402866482/CWACOM.3D.AQUA.part145.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402883537/CWACOM.3D.AQUA.part146.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402883575/CWACOM.3D.AQUA.part147.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402883657/CWACOM.3D.AQUA.part148.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402883765/CWACOM.3D.AQUA.part149.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402883781/CWACOM.3D.AQUA.part150.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402899420/CWACOM.3D.AQUA.part151.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402899444/CWACOM.3D.AQUA.part152.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402899506/CWACOM.3D.AQUA.part153.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402899554/CWACOM.3D.AQUA.part154.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402899774/CWACOM.3D.AQUA.part155.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402918514/CWACOM.3D.AQUA.part156.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402918569/CWACOM.3D.AQUA.part157.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402918661/CWACOM.3D.AQUA.part158.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402918700/CWACOM.3D.AQUA.part159.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402919024/CWACOM.3D.AQUA.part160.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402938991/CWACOM.3D.AQUA.part161.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402939004/CWACOM.3D.AQUA.part162.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402939162/CWACOM.3D.AQUA.part163.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402939184/CWACOM.3D.AQUA.part164.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402939563/CWACOM.3D.AQUA.part165.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402957781/CWACOM.3D.AQUA.part166.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402957853/CWACOM.3D.AQUA.part167.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402957879/CWACOM.3D.AQUA.part168.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402958012/CWACOM.3D.AQUA.part169.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402958303/CWACOM.3D.AQUA.part170.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402975017/CWACOM.3D.AQUA.part171.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402975105/CWACOM.3D.AQUA.part172.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402975106/CWACOM.3D.AQUA.part173.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402975348/CWACOM.3D.AQUA.part174.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402975485/CWACOM.3D.AQUA.part175.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402994364/CWACOM.3D.AQUA.part176.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402994466/CWACOM.3D.AQUA.part177.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402994521/CWACOM.3D.AQUA.part178.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402994670/CWACOM.3D.AQUA.part179.rar.html
  http://rapidshare.com/files/402994990/CWACOM.3D.AQUA.part180.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403012172/CWACOM.3D.AQUA.part181.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403012301/CWACOM.3D.AQUA.part182.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403012318/CWACOM.3D.AQUA.part183.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403012391/CWACOM.3D.AQUA.part184.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403012798/CWACOM.3D.AQUA.part185.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403030965/CWACOM.3D.AQUA.part186.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403031051/CWACOM.3D.AQUA.part187.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403031069/CWACOM.3D.AQUA.part188.rar.html
  http://rapidshare.com/files/403031128/CWACOM.3D.AQUA.part189.rar.html
  
  Hướng dẫn:

  1.Burn iso ra dĩa bluray trắng 50 GB (không dùng dĩa 25GB nhé) và xem trên đầu 3d bluray C6900 của Samsung, đầu 3d bluray Sony, LG,...
  2.Mount bằng anyDVD, dùng TotalMedia Theatre 3 của ArcSoft (sim3d plugin) hoặc powerdvd ultra 3D của Cyberlink (xem trên tivi 3d Samsung, 3d vision 120Hz, laptop 3D hoặc kính red cyan với màn hình 2D)

  [​IMG]

  Bro nào muốn thưởng thức 3d bluray nguyên gốc thì down về xem.
   
 2. Kinh3D

  Kinh3D New Member

  Tham gia ngày:
  23/12/09
  Bài viết:
  971
  Đã được cảm ơn:
  12
  Nghề nghiệp:
  Cung cấp kính 3D
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  Tks bác đã sưu tầm và up lên những bộ phim định dạng Bluray. Xem định dạng này thì khỏi chê rồi
   
 3. hiuhehe

  hiuhehe New Member

  Tham gia ngày:
  14/7/10
  Bài viết:
  2
  Đã được cảm ơn:
  0
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  Sao mấy parts sau 1 bị corrupt hết thế hả bạn, bạn check dùm cái. Cám ơn nha!
   
 4. pvanvu_bunny

  pvanvu_bunny Active Member

  Tham gia ngày:
  9/11/08
  Bài viết:
  222
  Đã được cảm ơn:
  37
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  crazyboy cho mình hỏi , sao size của bluray trong TEHPARADOX là 76gb , còn cái của bác cũng là bluray nhưng chỉ 39.2 gb vậy ,mình khó hiều quá ,ko bik down bản nào cả ,mong a crazyboy trả lời hộ mình .

  LINK của bản 76 gb :
   
 5. crazyboy1304

  crazyboy1304 Moderator

  Tham gia ngày:
  30/7/08
  Bài viết:
  468
  Đã được cảm ơn:
  1,134
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  bản gốc chỉ có 39.2 GB vì dĩa bluray chỉ tới 50GB ( dĩa 100GB thì còn đang phát triển ), do họ dùng phần mềm anyDvd để rip, nếu soft là phiên bản cũ thì sẽ lên tới 76GB, còn soft bản mới thì sẽ ra đĩa gốc là 39.2GB
   
 6. pvanvu_bunny

  pvanvu_bunny Active Member

  Tham gia ngày:
  9/11/08
  Bài viết:
  222
  Đã được cảm ơn:
  37
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  mình có play phim bluray ISO 39.6 gb (cloudy meat ball..) trên powerdvd 10 mark 2 ,nhưng ko tài nào chỉnh về chế độ 16:9 được nên hình nó bi phần sọc đen ở trên và dưới coi rất khó chịu , nếu anh crazyboy hoặc ai bik thì chỉ mình với ,thanks

  nó giống với hình này đây

  [​IMG]
   
 7. pvanvu_bunny

  pvanvu_bunny Active Member

  Tham gia ngày:
  9/11/08
  Bài viết:
  222
  Đã được cảm ơn:
  37
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  mình có play phim bluray ISO 39.6 gb (cloudy meat ball..) trên powerdvd 10 mark 2 ,nhưng ko tài nào chỉnh về chế độ 16:9 được nên hình nó bi phần sọc đen ở trên và dưới coi rất khó chịu , nếu anh crazyboy hoặc ai bik thì chỉ mình với ,thanks

  nó giống với hình này đây

  [​IMG]
   
 8. HD FAN

  HD FAN New Member

  Tham gia ngày:
  5/1/10
  Bài viết:
  40
  Đã được cảm ơn:
  6
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  @pvanvu_bunny
  Monitor bạn đang dùng là monitor gì?
   
 9. pvanvu_bunny

  pvanvu_bunny Active Member

  Tham gia ngày:
  9/11/08
  Bài viết:
  222
  Đã được cảm ơn:
  37
  Ðề: [3D-Bluray] Cloudy with a chance of Meatballs

  monitor mình 16:9 , mà sao dùng bản rip thì play trên MPC thì cp ché độ 16:9 và chọn được , còn play tren powerdvd thì dù co bản rip hay là iso gốc thì vẫn ko chọn được 16:9 , nếu bác bik xin chỉ mình
   

Chia sẻ trang này