vandien's Recent Activity

 1. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Hà Thanh Xuân trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của Ca nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn: Di Vang - Ha Thanh Xuan 1080p 60f:...

  25/2/24 lúc 21:42
 2. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Hà Thanh Xuân trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của Ca nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn: Di Vang - Ha Thanh Xuan 1080p 60f:...

  25/2/24 lúc 21:34
 3. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Bong Nho Giao Duong - Mai Thien Van 1080p 60f: https://4share.vn/f/ms784e4b404b4c494f VANDIEN KARAOKE ☞...

  25/2/24 lúc 19:12
 4. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Bong Nho Giao Duong - Mai Thien Van 1080p 60f: https://www.fshare.vn/file/4B1W5R67AKOG...

  25/2/24 lúc 19:11
 5. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Doan Tuyet - Hoang Oanh 1080p 60f: https://4share.vn/f/ms4e787d767d7a7f7c VANDIEN KARAOKE ☞...

  25/2/24 lúc 17:50
 6. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Doan Tuyet - Hoang Oanh 1080p 60f: https://www.fshare.vn/file/K3FOV3GR9L28...

  25/2/24 lúc 17:50
 7. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Dom Dom - Hoang Nhung.Tran Thai Hoa 1080p 60f: https://4share.vn/f/ms4e787d767d7d7776 VANDIEN KARAOKE ☞...

  25/2/24 lúc 16:45
 8. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Dom Dom - Hoang Nhung.Tran Thai Hoa 1080p 60f: https://www.fshare.vn/file/KKT65UMBDOYK...

  25/2/24 lúc 16:44
 9. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Da Sau - Nguyen Hong Nhung 1080p 60f: https://4share.vn/f/ms7b4d48434848424c VANDIEN KARAOKE ☞...

  25/2/24 lúc 16:36
 10. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Thay beat có melody của PBN: Da Sau - Nguyen Hong Nhung 1080p 60f: https://www.fshare.vn/file/96TCWDRGPYFV...

  25/2/24 lúc 16:36
 11. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Thay beat: Mua Xuan Trong Thu Em - Dan Nguyen 1080p 60f: https://4share.vn/f/ms2117121912121715 VANDIEN KARAOKE ☞...

  25/2/24 lúc 16:30
 12. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Thay beat: Mua Xuan Trong Thu Em - Dan Nguyen 1080p 60f: https://www.fshare.vn/file/QQ8L26E8NA81...

  25/2/24 lúc 13:22
 13. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Lệ Quyên trong 1 nhạc phẩm rất nổi tiếng của Nhạc sỹ Lam Phương: Thanh Pho Buon - Le Quyen 1080p 60f:...

  25/2/24 lúc 12:05
 14. vandien đã trả lời vào chủ đề [Fshare] HD Karaoke by vandien.

  Lệ Quyên trong 1 nhạc phẩm rất nổi tiếng của Nhạc sỹ Lam Phương: Thanh Pho Buon - Le Quyen 1080p 60f:...

  25/2/24 lúc 12:05
 15. vandien đã trả lời vào chủ đề KARAOKE by vandien.

  Quang Dũng trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của Nhạc sỹ Lê Trực: Tieng Coi Trong Suong Dem - Quang Dung 1080p 60f:...

  25/2/24 lúc 09:40