[Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080

Thảo luận trong 'Bluray nguyên gốc' bắt đầu bởi ledung123, 2/6/13.

 1. ledung123

  ledung123 Về Hưu

  Tham gia ngày:
  31/10/08
  Bài viết:
  27,387
  Đã được cảm ơn:
  56,030
  Thuy.Nga.Paris.By.Night.108.Time.Thoi.Gian.1080i.Bluray.AVC.DD.5.1


  [​IMG]
  Mã:

  [COLOR="#0000FF"]DISC INFO:
  
  	

  Disc Title: PBN108_BluRay Disc Size: 41,936,480,209 bytes Protection: AACS BD-Java: No BDInfo: 0.5.8 PLAYLIST REPORT: Name: 00008.MPLS Length: 4:26:34.345 (h:m:s.ms) Size: 34,040,967,168 bytes Total Bitrate: 17.03 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 15300 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps Dolby Digital Audio English 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -2dB FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate ---- ------- ------ ---- ------------- 00008.M2TS 0:00:00.000 4:26:34.345 34,040,967,168 17,027 CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 1 0:00:00.000 0:00:54.454 12,982 kbps 20,214 kbps 00:00:19.352 16,959 kbps 00:00:09.576 15,360 kbps 00:00:17.517 54,114 bytes 305,314 bytes 00:00:35.034 2 0:00:54.454 0:10:30.229 19,566 kbps 38,444 kbps 00:08:26.305 36,519 kbps 00:08:24.570 30,801 kbps 00:02:09.229 81,605 bytes 313,515 bytes 00:01:48.141 3 0:11:24.684 0:03:29.242 9,746 kbps 14,341 kbps 00:11:29.388 12,744 kbps 00:11:25.384 11,813 kbps 00:13:54.800 40,643 bytes 267,715 bytes 00:12:59.245 4 0:14:53.926 0:09:04.110 14,116 kbps 26,221 kbps 00:21:57.616 24,683 kbps 00:21:55.047 23,047 kbps 00:15:35.601 58,880 bytes 255,858 bytes 00:17:09.128 5 0:23:58.036 0:09:18.057 13,795 kbps 28,893 kbps 00:28:10.588 26,915 kbps 00:28:07.619 25,402 kbps 00:25:26.157 57,534 bytes 301,423 bytes 00:25:21.753 6 0:33:16.094 0:06:35.862 17,851 kbps 32,878 kbps 00:39:13.984 29,466 kbps 00:37:30.581 27,113 kbps 00:39:12.416 74,455 bytes 296,452 bytes 00:38:40.084 7 0:39:51.956 0:08:15.928 15,253 kbps 24,547 kbps 00:40:33.497 23,182 kbps 00:40:29.527 22,639 kbps 00:42:07.057 63,624 bytes 417,144 bytes 00:47:39.790 8 0:48:07.885 0:05:40.206 15,888 kbps 30,360 kbps 00:50:58.655 28,949 kbps 00:50:58.522 28,328 kbps 00:50:58.321 66,265 bytes 292,326 bytes 00:51:02.025 9 0:53:48.091 0:05:20.019 16,523 kbps 26,303 kbps 00:54:15.485 25,066 kbps 00:54:06.276 23,740 kbps 00:54:01.671 68,909 bytes 268,253 bytes 00:54:10.380 10 0:59:08.111 0:08:18.264 12,694 kbps 25,476 kbps 01:03:32.542 24,223 kbps 01:03:34.777 24,076 kbps 01:03:31.507 52,947 bytes 248,001 bytes 01:04:03.906 11 1:07:26.375 0:08:04.016 14,038 kbps 23,712 kbps 01:11:25.347 22,704 kbps 01:10:35.130 21,923 kbps 01:10:34.697 58,551 bytes 245,268 bytes 01:11:26.248 12 1:15:30.392 0:05:22.655 16,135 kbps 34,078 kbps 01:19:27.829 29,370 kbps 01:19:24.292 24,400 kbps 01:19:22.858 67,298 bytes 257,113 bytes 01:17:08.991 13 1:20:53.048 0:08:19.832 13,373 kbps 23,113 kbps 01:24:15.850 22,383 kbps 01:21:24.779 21,148 kbps 01:21:20.175 55,775 bytes 249,782 bytes 01:21:24.880 14 1:29:12.880 0:03:16.763 19,245 kbps 28,287 kbps 01:30:59.921 25,982 kbps 01:30:57.485 24,744 kbps 01:30:57.485 80,253 bytes 273,052 bytes 01:30:00.862 15 1:32:29.644 0:07:58.711 16,636 kbps 39,873 kbps 01:35:18.179 35,245 kbps 01:35:16.577 31,854 kbps 01:35:16.243 69,389 bytes 406,050 bytes 01:39:40.341 16 1:40:28.355 0:06:37.130 15,820 kbps 28,457 kbps 01:44:22.022 26,076 kbps 01:44:20.254 24,839 kbps 01:43:16.757 65,983 bytes 304,860 bytes 01:44:15.749 17 1:47:05.485 0:05:49.015 14,211 kbps 29,358 kbps 01:47:59.739 26,072 kbps 01:51:29.949 23,953 kbps 01:51:25.445 59,273 bytes 319,529 bytes 01:48:00.540 18 1:52:54.501 0:05:09.909 17,149 kbps 30,264 kbps 01:56:03.289 28,716 kbps 01:56:03.056 26,341 kbps 01:55:59.719 71,528 bytes 296,854 bytes 01:53:56.062 19 1:58:04.410 0:06:16.342 12,517 kbps 20,252 kbps 02:01:19.305 19,398 kbps 02:01:19.305 18,711 kbps 02:01:19.305 52,202 bytes 268,945 bytes 02:01:40.426 20 2:04:20.753 0:04:07.380 22,625 kbps 40,420 kbps 02:05:28.120 34,127 kbps 02:05:24.917 29,655 kbps 02:05:19.411 94,366 bytes 329,421 bytes 02:05:18.944 21 2:08:28.133 0:07:19.806 13,787 kbps 23,389 kbps 02:15:12.671 22,748 kbps 02:15:10.135 19,647 kbps 02:15:05.130 57,508 bytes 274,673 bytes 02:10:26.084 22 2:15:47.939 0:33:57.201 16,932 kbps 29,917 kbps 02:46:53.269 26,117 kbps 02:46:51.534 23,560 kbps 02:46:51.534 70,621 bytes 322,043 bytes 02:35:55.579 23 2:49:45.141 0:05:44.410 17,300 kbps 31,220 kbps 02:54:01.664 28,596 kbps 02:52:07.350 26,246 kbps 02:52:02.412 72,154 bytes 266,496 bytes 02:52:03.546 24 2:55:29.552 0:05:05.038 14,916 kbps 27,080 kbps 02:57:07.617 26,286 kbps 02:57:06.582 25,000 kbps 02:57:01.677 62,213 bytes 276,275 bytes 02:57:34.744 25 3:00:34.590 0:02:59.445 9,645 kbps 16,710 kbps 03:01:57.473 13,100 kbps 03:01:53.469 11,933 kbps 03:03:01.603 40,229 bytes 212,350 bytes 03:01:57.273 26 3:03:34.036 0:07:27.947 13,954 kbps 28,163 kbps 03:09:13.742 25,914 kbps 03:09:09.838 24,326 kbps 03:06:53.569 58,202 bytes 274,620 bytes 03:05:55.677 27 3:11:01.983 0:05:26.426 21,303 kbps 39,345 kbps 03:13:44.212 33,878 kbps 03:12:16.658 29,733 kbps 03:14:37.298 88,840 bytes 316,296 bytes 03:13:31.766 28 3:16:28.409 0:12:15.468 13,069 kbps 25,587 kbps 03:22:37.845 24,278 kbps 03:22:37.345 23,351 kbps 03:22:34.675 54,509 bytes 296,935 bytes 03:23:55.856 29 3:28:43.878 0:08:13.960 13,748 kbps 32,204 kbps 03:29:20.814 30,734 kbps 03:29:19.780 28,664 kbps 03:29:17.978 57,341 bytes 300,510 bytes 03:29:21.415 30 3:36:57.838 0:07:58.711 10,791 kbps 24,470 kbps 03:41:17.230 21,978 kbps 03:41:22.068 20,959 kbps 03:41:16.429 45,010 bytes 239,498 bytes 03:41:17.464 31 3:44:56.549 0:08:46.792 13,578 kbps 29,155 kbps 03:46:59.205 27,969 kbps 03:46:56.703 27,119 kbps 03:46:53.066 56,633 bytes 310,683 bytes 03:47:01.174 32 3:53:43.342 0:04:11.484 18,898 kbps 36,777 kbps 03:55:36.455 31,787 kbps 03:55:34.920 26,424 kbps 03:53:56.655 78,811 bytes 283,446 bytes 03:55:39.225 33 3:57:54.827 0:10:29.061 11,932 kbps 21,036 kbps 04:00:58.944 19,349 kbps 04:00:57.576 17,638 kbps 04:00:53.739 49,768 bytes 241,170 bytes 04:00:54.039 34 4:08:23.889 0:06:27.487 13,102 kbps 20,091 kbps 04:08:36.635 19,441 kbps 04:12:01.940 18,998 kbps 04:12:00.939 54,642 bytes 305,030 bytes 04:08:36.902 35 4:14:51.376 0:03:31.377 10,312 kbps 14,891 kbps 04:16:22.200 12,650 kbps 04:16:18.196 11,620 kbps 04:16:16.194 43,018 bytes 215,061 bytes 04:17:50.855 36 4:18:22.753 0:04:42.382 22,312 kbps 39,572 kbps 04:21:07.518 32,799 kbps 04:20:34.352 32,291 kbps 04:20:33.084 93,047 bytes 302,883 bytes 04:22:55.392 37 4:23:05.136 0:03:27.240 22,868 kbps 34,508 kbps 04:26:27.304 31,677 kbps 04:26:26.337 30,153 kbps 04:25:47.631 95,394 bytes 309,787 bytes 04:23:09.640 38 4:26:32.376 0:00:01.968 15,078 kbps 22,823 kbps 04:26:32.409 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 63,972 bytes 241,890 bytes 04:26:32.643 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- ----- 00008.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 15994.278 15,300 30,589,158,953 166,764,433 00008.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 15994.278 448 895,681,024 4,998,220 00008.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3 eng (English) 15994.278 [/COLOR]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  1 link 44.78 GB
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  [video=youtube;kHE2Kz8qsY8]http://www.youtube.com/watch?v=kHE2Kz8qsY8[/video]

  Bản 1080P

  http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fshare-vn/602345-trung-tam-thuy-nga-ca-nhac.html

  Bản 720P

  http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fshare-vn/603675-trung-tam-thuy-nga-ca-nhac.html

  Bản DVD 9

  http://www.hdvietnam.com/diendan/77-non-hd/601143-trung-tam-thuy-nga-ca-nhac.html

  Bản DVD 5

  http://www.hdvietnam.com/diendan/77-non-hd/601213-trung-tam-thuy-nga-ca-nhac.html

  Bản MKV

  http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fshare-vn/601489-trung-tam-thuy-nga-ca-nhac.html

  Bản DVDRip

  http://www.hdvietnam.com/diendan/77-non-hd/602213-trung-tam-thuy-nga-ca-nhac.html
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/6/13
  lamnam000, octieus, Lambacai and 33 others like this.
 2. ledung123

  ledung123 Về Hưu

  Tham gia ngày:
  31/10/08
  Bài viết:
  27,387
  Đã được cảm ơn:
  56,030
 3. phuochalan

  phuochalan Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/1/10
  Bài viết:
  409
  Đã được cảm ơn:
  72
  hàng hot lên nhanh thật. tks bác
   
  lamnam000 and bingates like this.
 4. vongkikietpro

  vongkikietpro Member

  Tham gia ngày:
  10/11/11
  Bài viết:
  60
  Đã được cảm ơn:
  37
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Nặng vật vã. Đợi bản 720p xem sao :D
   
  lamnam000 and huynhtai like this.
 5. huuhan4666

  huuhan4666 Active Member

  Tham gia ngày:
  15/12/09
  Bài viết:
  280
  Đã được cảm ơn:
  85
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Thank bac ledung123, phải công nhận bác ledung123 nhanh thật đấy, Blu mới phát hành hôm 31.5 mà hôm nay đã có rồi, tôi đã down d9, mkv nay lại làm luôn Bluray iso.
   
  lamnam000 cảm ơn bài này.
 6. hi_tech

  hi_tech Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/11/09
  Bài viết:
  551
  Đã được cảm ơn:
  244
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Có bản nào cắt ra từng part k bác? 1 cục down ngán qua, thank
   
  lamnam000 cảm ơn bài này.
 7. thienkhung

  thienkhung New Member

  Tham gia ngày:
  18/10/11
  Bài viết:
  15
  Đã được cảm ơn:
  1
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  thank bác dung hàng ngon...... đang kéo ^^
   
  lamnam000 cảm ơn bài này.
 8. xuanhung2008

  xuanhung2008 Member

  Tham gia ngày:
  12/8/08
  Bài viết:
  125
  Đã được cảm ơn:
  10
  Giới tính:
  Nam
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Trời ơi vậy Thúy Nga nó bán cho ai mua đây trời !!! Tội nghiệp quá

  Sao TN kg cài mã gì để kg copy ra được nhỉ

  Dù sao cũng DOWN HIHI
   
  lamnam000 cảm ơn bài này.
 9. tonytruong

  tonytruong Super Moderators

  Tham gia ngày:
  26/11/09
  Bài viết:
  22,402
  Đã được cảm ơn:
  14,462
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Cám ơn Dũng đã lên hàng khủng rồi,tranh thủ kéo thôi. :)

  [​IMG]
   
 10. nmcgroup

  nmcgroup Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  19/10/09
  Bài viết:
  664
  Đã được cảm ơn:
  34
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Chết nhanh quá :) thanks
   
  bingates cảm ơn bài này.
 11. ledung123

  ledung123 Về Hưu

  Tham gia ngày:
  31/10/08
  Bài viết:
  27,387
  Đã được cảm ơn:
  56,030
  bingates cảm ơn bài này.
 12. le_anh_nhi

  le_anh_nhi Active Member

  Tham gia ngày:
  20/7/12
  Bài viết:
  422
  Đã được cảm ơn:
  121
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Buôn Bán
  Nơi ở:
  TPHCM
  Bác ledung ơi,bản 1080p sao có 7.77gb?đủ bộ không bác?
   
 13. ilVietnam

  ilVietnam Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  19/8/10
  Bài viết:
  0
  Đã được cảm ơn:
  5
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  May quá, có thêm của bác ledung123 thế là giảm tải bớt cho bên iceman rồi :)
   
 14. ledung123

  ledung123 Về Hưu

  Tham gia ngày:
  31/10/08
  Bài viết:
  27,387
  Đã được cảm ơn:
  56,030
  Ðề: Re: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Đủ bộ rồi đó bạn ......
   
 15. vanthanhkc

  vanthanhkc New Member

  Tham gia ngày:
  26/10/09
  Bài viết:
  81
  Đã được cảm ơn:
  2
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Thanks bác hàng chất về nhanh quá trước 107 đợi mất tuần mới có, 108 nhanh thật đấy! Ha ha em kéo đây.
   
 16. nicolasphuong

  nicolasphuong Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  14/7/10
  Bài viết:
  1,740
  Đã được cảm ơn:
  7,412
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  thanks bác ledung nhé.đợi hàng của bác mãi.hehe chúc bác mạnh khỏe
   
 17. children09

  children09 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/4/10
  Bài viết:
  1,593
  Đã được cảm ơn:
  4,278
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Bác ledung quả là nhanh. Mới đó mà đã có Bluray rồi. Cảm ơn bác nhiều nhé.
   
 18. hd danang

  hd danang Member

  Tham gia ngày:
  10/5/12
  Bài viết:
  72
  Đã được cảm ơn:
  6
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  phải chơi bản Bluray thôi. nhưng mà nặng vãi, chắc kéo cả ngày chưa xong
   
 19. shclavin

  shclavin Member

  Tham gia ngày:
  19/11/12
  Bài viết:
  815
  Đã được cảm ơn:
  44
  Re: Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Bluray ReMux
  33Gb
  [DOWNLOAD]Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
  [/DOWNLOAD]
   
 20. phuocdkhue

  phuocdkhue Member

  Tham gia ngày:
  27/3/09
  Bài viết:
  118
  Đã được cảm ơn:
  7
  Ðề: [Trung Tâm Thúy Nga|Ca Nhạc|Bluray| ISO| 1 link] Thuy Nga Paris By Night 108 : Time - Thoi Gian 1080i Bluray AVC DD 5.1

  Hàng khủng đây rồi !!!!!!!
   

Chia sẻ trang này