[Fshare] [Liveshow] Celine Dion - A New Day Live in Las Vegas 2007 (2008) [BDRemux 1080i]

Thảo luận trong 'US-EU' bắt đầu bởi ThangNX13, 8/2/23.

 1. ThangNX13

  ThangNX13 General

  Tham gia ngày:
  17/3/13
  Bài viết:
  2,301
  Đã được cảm ơn:
  60,624
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Người thổi tù và hàng tổng
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Celine Dion - A New Day Live in Las Vegas 2007 (2008)

  [​IMG]

  [​IMG]

  Disc Info:
  PHP:

  Disc 1
  Quality
  Blu-Ray 1080i
  Format
  BDMV
  Video codec
  VC-1
  Audio Codec
  PCMAC3
  Video
  VC-1 Video25212 kbps1080i29,970 fps16:9
  Audio 1
  LPCM 2.04608Kbps96kHz/24-bit
  Audio 2
  Dolby TrueHD 5.18328 Kbps96kHz/24-bit (AC3 Embedded5.1 48 kHz 448 kbps DN -4dB)

  DISC INFO:
  Disc Title:     CELINE_DION
  Disc Size
  :      38 375 238 500 bytes
  Protection
  :     AACS
  BD
  -Java:        No
  BDInfo
  :         0.5.8
  PLAYLIST REPORT
  :
  Name:                   00000.MPLS
  Length
  :                 1:33:07.014 (h:m:s.ms)
  Size:                   29 043 523 584 bytes
  Total Bitrate
  :          41,59 Mbps
  VIDEO
  :
  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  VC-1 Video              25212 kbps          1080i 29,970 fps 16:Advanced Profile 3
  AUDIO
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  LPCM Audio                      English         4608 kbps       2.0 96 kHz 4608 kbps 24-bit
  Dolby TrueHD Audio              English         8328 kbps       5.1 
  96 kHz 8328 kbps 24-bit (AC3 Embedded5.1 48 kHz 448 kbps DN -4dB)
  SUBTITLES:
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Dutch           1,717 kbps
  Presentation Graphics           English         1
  ,826 kbps
  Presentation Graphics           French          1
  ,831 kbps
  Presentation Graphics           German          1
  ,862 kbps
  Presentation Graphics           Italian         1
  ,700 kbps
  Presentation Graphics           Korean          1
  ,495 kbps
  Presentation Graphics           Chinese         1
  ,780 kbps
  Presentation Graphics           Spanish         1
  ,863 kbps
  Presentation Graphics           Thai            2
  ,502 kbps
  FILES
  :
  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00000.M2TS      0:00:00.000     1:33:07.014     29 043 523 584  41 587
  CHAPTERS
  :
  Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time
  ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------
  1               0:00:00.000     0:04:35.375     23 119 kbps     37 583 kbps     00:04:27.734    34 384 kbps     00:04:25.598    31 785 kbps     00:04:23.796    96 415 bytes    322 364 bytes   00:04:28.635
  2               0
  :04:35.375     0:03:45.425     26 790 kbps     56 612 kbps     00:06:16.642    35 687 kbps     00:06:12.705    34 566 kbps     00:06:13.239    111 736 bytes   593 754 bytes   00:06:16.709
  3               0
  :08:20.800     0:03:36.516     26 118 kbps     45 978 kbps     00:09:59.332    31 860 kbps     00:10:57.023    30 417 kbps     00:09:01.240    108 934 bytes   643 388 bytes   00:09:01.974
  4               0
  :11:57.316     0:02:09.929     23 951 kbps     35 207 kbps     00:13:23.936    28 823 kbps     00:13:00.446    26 988 kbps     00:13:14.960    99 897 bytes    282 901 bytes   00:12:23.442
  5               0
  :14:07.246     0:04:54.894     25 518 kbps     46 836 kbps     00:15:31.530    31 741 kbps     00:15:31.430    30 783 kbps     00:17:13.499    106 432 bytes   419 845 bytes   00:15:30.896
  6               0
  :19:02.141     0:03:34.714     29 381 kbps     45 305 kbps     00:21:09.835    35 488 kbps     00:19:53.091    33 804 kbps     00:19:53.892    122 543 bytes   427 221 bytes   00:20:49.748
  7               0
  :22:36.855     0:04:31.871     28 230 kbps     48 126 kbps     00:26:04.162    34 915 kbps     00:25:32.264    32 917 kbps     00:25:32.497    117 744 bytes   446 031 bytes   00:25:32.597
  8               0
  :27:08.727     0:07:51.270     24 217 kbps     34 208 kbps     00:34:44.148    31 652 kbps     00:34:42.146    29 242 kbps     00:34:40.611    101 004 bytes   292 229 bytes   00:32:24.108
  9               0
  :34:59.997     0:05:54.921     23 492 kbps     44 075 kbps     00:36:47.805    30 710 kbps     00:36:45.436    28 175 kbps     00:40:05.770    97 983 bytes    531 431 bytes   00:36:48.539
  10              0
  :40:54.919     0:04:22.228     23 246 kbps     34 333 kbps     00:45:12.176    28 955 kbps     00:44:32.703    27 975 kbps     00:44:28.198    96 956 bytes    293 420 bytes   00:45:11.508
  11              0
  :45:17.147     0:05:12.078     25 472 kbps     47 447 kbps     00:50:01.064    35 687 kbps     00:50:01.064    32 004 kbps     00:50:00.230    106 239 bytes   482 079 bytes   00:50:19.082
  12              0
  :50:29.226     0:05:07.140     23 139 kbps     32 428 kbps     00:52:42.425    29 029 kbps     00:52:40.790    27 473 kbps     00:53:12.389    96 509 bytes    250 555 bytes   00:53:23.300
  13              0
  :55:36.366     0:04:20.393     22 673 kbps     32 688 kbps     00:59:46.983    31 067 kbps     00:59:43.513    29 334 kbps     00:59:43.513    94 567 bytes    274 436 bytes   00:59:12.115
  14              0
  :59:56.759     0:02:26.079     28 854 kbps     45 071 kbps     01:00:44.474    34 859 kbps     01:01:04.027    32 512 kbps     01:00:58.755    120 345 bytes   394 588 bytes   01:00:45.008
  15              1
  :02:22.839     0:04:13.553     29 085 kbps     47 582 kbps     01:04:06.542    35 750 kbps     01:04:05.241    33 231 kbps     01:05:31.327    121 307 bytes   499 354 bytes   01:03:49.725
  16              1
  :06:36.392     0:06:06.332     30 360 kbps     45 603 kbps     01:09:15.017    34 837 kbps     01:09:14.817    33 716 kbps     01:12:23.572    126 627 bytes   502 788 bytes   01:09:15.551
  17              1
  :12:42.725     0:04:52.392     29 116 kbps     39 310 kbps     01:13:00.576    34 444 kbps     01:15:03.765    33 333 kbps     01:17:09.091    121 440 bytes   364 526 bytes   01:15:39.268
  18              1
  :17:35.117     0:15:31.897     21 617 kbps     36 732 kbps     01:18:07.549    32 319 kbps     01:18:05.080    30 439 kbps     01:27:41.356    90 164 bytes    439 366 bytes   01:32:40.488
  STREAM DIAGNOSTICS
  :
  File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets
  ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----
  00000.M2TS      4113 (0x1011)   0xEA            VC-1                                    5586,881                25 212                  17 607 189 127  95 791 509
  00000.M2TS      4352 
  (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           5586,881                4 615                   3 222 590 252   17 878 448
  00000.M2TS      4353 
  (0x1101)   0x83            TrueHD          eng (English)           5586,881                8 777                   6 129 219 708   37 342 845
  00000.M2TS      4608 
  (0x1200)   0x90            PGS             nld (Dutch)             5586,881                2                       1 198 832       7 111
  00000.M2TS      4609 
  (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           5586,881                2                       1 275 051       7 528
  00000.M2TS      4610 
  (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            5586,881                2                       1 279 067       7 525
  00000.M2TS      4611 
  (0x1203)   0x90            PGS             deu (German)            5586,881                2                       1 300 310       7 668
  00000.M2TS      4612 
  (0x1204)   0x90            PGS             ita (Italian)           5586,881                2                       1 187 509       7 038
  00000.M2TS      4613 
  (0x1205)   0x90            PGS             kor (Korean)            5586,881                1                       1 044 159       6 299
  00000.M2TS      4614 
  (0x1206)   0x90            PGS             zho (Chinese)           5586,881                2                       1 243 240       7 383
  00000.M2TS      4615 
  (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           5586,881                2                       1 301 393       7 681
  00000.M2TS      4616 
  (0x1208)   0x90            PGS             tha (Thai)              5586,881                3                       1 747 652       10 136

  Name
  :                   00005.MPLS
  Length
  :                 0:41:31.755 (h:m:s.ms)
  Size:                   8 774 092 800 bytes
  Total Bitrate
  :          28,17 Mbps
  VIDEO
  :
  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-2 Video            26339 kbps          1080i 29,970 fps 16:9
  AUDIO
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 48 kHz 192 kbps DN -6dB Dolby Surround
  SUBTITLES
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Dutch           35,154 kbps
  Presentation Graphics           English         35
  ,818 kbps
  Presentation Graphics           French          37
  ,663 kbps
  Presentation Graphics           German          38
  ,171 kbps
  Presentation Graphics           Italian         35
  ,156 kbps
  Presentation Graphics           Korean          31
  ,723 kbps
  Presentation Graphics           Chinese         31
  ,234 kbps
  Presentation Graphics           Spanish         35
  ,572 kbps
  Presentation Graphics           Thai            50
  ,571 kbps
  FILES
  :
  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00005.M2TS      0:00:00.000     0:41:31.755     8 774 092 800   28 170
  CHAPTERS
  :
  Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time
  ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------
  1               0:00:00.000     0:15:30.996     25 885 kbps     42 341 kbps     00:01:11.571    36 972 kbps     00:01:16.075    35 887 kbps     00:01:11.171    107 957 bytes   582 309 bytes   00:06:40.633
  2               0
  :15:30.996     0:26:00.759     26 609 kbps     42 561 kbps     00:26:09.568    34 113 kbps     00:28:25.603    32 414 kbps     00:38:41.452    110 985 bytes   507 413 bytes   00:41:31.522
  STREAM DIAGNOSTICS
  :
  File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets
  ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----
  00005.M2TS      4113 (0x1011)   0x02            MPEG-2                                  2491,689                26 339                  8 203 672 476   44 628 576
  00005.M2TS      4352 
  (0x1100)   0x81            AC3             eng (English)           2491,689                192                     59 802 624      389 340
  00005.M2TS      4608 
  (0x1200)   0x90            PGS             nld (Dutch)             2491,689                35                      10 949 436      63 546
  00005.M2TS      4609 
  (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           2491,689                36                      11 156 352      64 607
  00005.M2TS      4610 
  (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            2491,689                38                      11 730 807      67 788
  00005.M2TS      4611 
  (0x1203)   0x90            PGS             deu (German)            2491,689                38                      11 889 159      68 609
  00005.M2TS      4612 
  (0x1204)   0x90            PGS             ita (Italian)           2491,689                35                      10 950 120      63 545
  00005.M2TS      4613 
  (0x1205)   0x90            PGS             kor (Korean)            2491,689                32                      9 880 676       57 799
  00005.M2TS      4614 
  (0x1206)   0x90            PGS             zho (Chinese)           2491,689                31                      9 728 527       56 965
  00005.M2TS      4615 
  (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           2491,689                36                      11 079 709      64 297
  00005.M2TS      4616 
  (0x1208)   0x90            PGS             tha (Thai)              2491,689                51                      15 751 392      89 838

  Disc 2
  Disc Title
  :     Celine_Dion-A_New_Day_Bonus_Disk
  Disc Size
  :      38 034 598 699 bytes
  Protection
  :     AACS
  BD
  -Java:        No
  BDInfo
  :         0.5.8

  DISC INFO
  :
  Disc Title:     Celine_Dion-A_New_Day_Bonus_Disk
  Disc Size
  :      38 034 598 699 bytes
  Protection
  :     AACS
  BD
  -Java:        No
  BDInfo
  :         0.5.8
  PLAYLIST REPORT
  :
  Name:                   00013.MPLS
  Length
  :                 1:58:54.794 (h:m:s.ms)
  Size:                   25 899 048 960 bytes
  Total Bitrate
  :          29,04 Mbps
  VIDEO
  :
  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-2 Video            25287 kbps          1080i 29,970 fps 16:9
  AUDIO
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  LPCM Audio                      English         2304 kbps       2.0 48 kHz 2304 kbps 24-bit
  SUBTITLES
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Dutch           11,991 kbps
  Presentation Graphics           English         11
  ,531 kbps
  Presentation Graphics           French          10
  ,897 kbps
  Presentation Graphics           German          11
  ,812 kbps
  Presentation Graphics           Italian         11
  ,128 kbps
  Presentation Graphics           Korean          9
  ,497 kbps
  Presentation Graphics           Chinese         9
  ,830 kbps
  Presentation Graphics           Spanish         11
  ,497 kbps
  Presentation Graphics           Thai            15
  ,354 kbps
  FILES
  :
  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00017.M2TS      0:00:00.000     1:46:59.045     23 293 237 248  29 030
  00018.M2TS      1
  :46:59.045     0:11:55.748     2 605 811 712   29 125
  CHAPTERS
  :
  Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time
  ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------
  1               0:00:00.000     0:02:28.581     22 838 kbps     32 784 kbps     00:01:22.682    28 959 kbps     00:01:22.682    27 943 kbps     00:01:19.779    95 232 bytes    466 164 bytes   00:01:22.715
  2               0
  :02:28.581     0:02:37.757     22 330 kbps     28 739 kbps     00:05:03.469    25 086 kbps     00:03:48.861    24 138 kbps     00:03:48.928    93 133 bytes    606 600 bytes   00:04:29.202
  3               0
  :05:06.339     0:03:28.007     25 018 kbps     34 808 kbps     00:06:25.084    32 100 kbps     00:06:24.951    30 125 kbps     00:06:25.084    104 346 bytes   443 520 bytes   00:08:34.146
  4               0
  :08:34.347     0:02:30.683     22 409 kbps     29 503 kbps     00:10:41.140    24 868 kbps     00:09:01.140    24 226 kbps     00:10:38.871    93 465 bytes    506 968 bytes   00:10:41.173
  5               0
  :11:05.031     0:07:25.545     22 792 kbps     33 709 kbps     00:16:13.105    31 792 kbps     00:15:57.156    31 572 kbps     00:16:04.096    95 060 bytes    587 169 bytes   00:11:23.516
  6               0
  :18:30.576     0:05:10.243     25 424 kbps     35 074 kbps     00:19:02.875    33 447 kbps     00:20:30.028    32 489 kbps     00:19:42.581    106 038 bytes   479 150 bytes   00:21:40.032
  7               0
  :23:40.819     0:00:11.644     27 362 kbps     30 466 kbps     00:23:42.888    29 390 kbps     00:23:42.687    28 714 kbps     00:23:42.320    114 121 bytes   315 438 bytes   00:23:42.354
  8               0
  :23:52.464     0:03:33.513     26 737 kbps     40 583 kbps     00:26:40.799    36 230 kbps     00:26:38.797    35 534 kbps     00:26:38.863    111 514 bytes   442 634 bytes   00:25:47.379
  9               0
  :27:25.977     0:03:45.291     27 462 kbps     41 834 kbps     00:29:52.090    40 304 kbps     00:29:48.086    39 821 kbps     00:29:07.512    114 538 bytes   395 130 bytes   00:30:28.660
  10              0
  :31:11.269     0:02:11.764     25 448 kbps     38 889 kbps     00:32:03.922    34 402 kbps     00:32:03.821    33 687 kbps     00:32:03.821    106 141 bytes   432 775 bytes   00:32:55.406
  11              0
  :33:23.034     0:04:11.284     27 054 kbps     41 090 kbps     00:33:38.616    38 607 kbps     00:33:37.015    36 954 kbps     00:33:32.143    112 839 bytes   389 507 bytes   00:34:02.573
  12              0
  :37:34.318     0:03:37.884     27 641 kbps     41 209 kbps     00:38:25.303    38 687 kbps     00:38:23.100    36 198 kbps     00:38:23.000    115 287 bytes   418 383 bytes   00:39:43.214
  13              0
  :41:12.203     0:03:43.189     26 541 kbps     41 433 kbps     00:41:47.605    34 097 kbps     00:41:47.505    32 067 kbps     00:42:08.492    110 696 bytes   443 275 bytes   00:42:36.787
  14              0
  :44:55.392     0:02:08.027     23 933 kbps     32 316 kbps     00:45:07.304    30 336 kbps     00:45:03.300    28 827 kbps     00:44:58.295    99 821 bytes    490 789 bytes   00:45:35.966
  15              0
  :47:03.420     0:06:26.619     25 254 kbps     36 588 kbps     00:47:35.552    35 793 kbps     00:47:35.552    35 207 kbps     00:47:35.552    105 330 bytes   424 419 bytes   00:49:29.499
  16              0
  :53:30.040     0:05:43.209     25 150 kbps     39 146 kbps     00:55:47.744    36 738 kbps     00:55:43.740    33 979 kbps     00:57:38.855    104 897 bytes   390 736 bytes   00:56:28.518
  17              0
  :59:13.249     0:04:22.662     24 839 kbps     33 758 kbps     01:00:02.865    29 871 kbps     01:03:30.907    29 566 kbps     01:02:47.263    103 601 bytes   412 125 bytes   01:01:34.223
  18              1
  :03:35.912     0:05:26.526     25 878 kbps     36 543 kbps     01:08:51.127    32 601 kbps     01:05:39.135    32 270 kbps     01:05:34.597    107 935 bytes   484 838 bytes   01:06:20.409
  19              1
  :09:02.438     0:02:31.918     24 926 kbps     34 227 kbps     01:09:59.395    30 349 kbps     01:09:39.875    28 900 kbps     01:09:39.875    103 964 bytes   502 425 bytes   01:09:28.497
  20              1
  :11:34.356     0:02:25.411     25 152 kbps     30 649 kbps     01:11:46.035    29 067 kbps     01:12:23.539    28 320 kbps     01:12:23.439    104 904 bytes   428 747 bytes   01:13:26.735
  21              1
  :13:59.768     0:04:22.795     24 489 kbps     39 730 kbps     01:14:23.192    38 241 kbps     01:14:19.188    35 713 kbps     01:14:14.283    102 138 bytes   447 519 bytes   01:16:38.527
  22              1
  :18:22.564     0:02:25.411     26 808 kbps     41 061 kbps     01:20:39.935    39 556 kbps     01:20:42.938    38 281 kbps     01:20:37.732    111 813 bytes   417 944 bytes   01:19:35.303
  23              1
  :20:47.976     0:04:12.485     24 382 kbps     40 371 kbps     01:24:53.321    32 721 kbps     01:24:37.372    30 283 kbps     01:24:32.367    101 693 bytes   448 482 bytes   01:21:48.036
  24              1
  :25:00.462     0:03:15.995     26 190 kbps     42 321 kbps     01:28:14.656    40 179 kbps     01:25:08.570    39 969 kbps     01:25:03.565    109 233 bytes   395 282 bytes   01:26:28.016
  25              1
  :28:16.457     0:02:46.833     27 276 kbps     42 732 kbps     01:29:38.339    36 181 kbps     01:29:46.080    34 128 kbps     01:29:41.075    113 764 bytes   444 238 bytes   01:28:57.865
  26              1
  :31:03.291     0:04:17.290     24 907 kbps     35 753 kbps     01:31:09.163    30 558 kbps     01:33:49.824    29 924 kbps     01:33:47.288    103 883 bytes   582 230 bytes   01:32:31.379
  27              1
  :35:20.581     0:03:23.503     23 967 kbps     33 419 kbps     01:36:08.462    28 653 kbps     01:38:19.560    28 233 kbps     01:38:14.555    99 964 bytes    523 507 bytes   01:36:25.012
  28              1
  :38:44.084     0:08:14.961     26 567 kbps     36 271 kbps     01:40:10.504    35 169 kbps     01:40:06.500    33 693 kbps     01:40:01.495    110 808 bytes   651 613 bytes   01:46:58.845
  29              1
  :46:59.045     0:05:06.739     24 207 kbps     32 709 kbps     01:47:07.020    27 958 kbps     01:50:59.019    27 337 kbps     01:48:08.515    100 964 bytes   721 866 bytes   01:51:30.150
  30              1
  :52:05.785     0:01:59.452     27 540 kbps     41 808 kbps     01:52:54.167    36 930 kbps     01:52:51.197    34 327 kbps     01:53:21.327    114 863 bytes   530 807 bytes   01:53:46.686
  31              1
  :54:05.238     0:01:13.573     28 215 kbps     38 783 kbps     01:55:14.173    31 433 kbps     01:54:50.383    30 577 kbps     01:54:48.915    117 679 bytes   544 281 bytes   01:54:55.255
  32              1
  :55:18.811     0:03:35.982     24 494 kbps     36 565 kbps     01:56:18.171    29 790 kbps     01:57:07.754    29 125 kbps     01:55:44.971    102 176 bytes   666 619 bytes   01:58:54.594
  STREAM DIAGNOSTICS
  :
  File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets
  ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----
  00017.M2TS      4113 (0x1011)   0x02            MPEG-2                                  6418,913                25 290                  20 291 734 089  110 393 146
  00017.M2TS      4352 
  (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           6418,913                2 310                   1 853 821 640   10 270 480
  00017.M2TS      4608 
  (0x1200)   0x90            PGS             nld (Dutch)             6418,913                11                      8 604 177       50 619
  00017.M2TS      4609 
  (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           6418,913                10                      8 344 087       49 203
  00017.M2TS      4610 
  (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            6418,913                10                      7 794 301       45 979
  00017.M2TS      4611 
  (0x1203)   0x90            PGS             deu (German)            6418,913                11                      8 515 004       50 169
  00017.M2TS      4612 
  (0x1204)   0x90            PGS             ita (Italian)           6418,913                10                      8 025 173       47 493
  00017.M2TS      4613 
  (0x1205)   0x90            PGS             kor (Korean)            6418,913                9                       6 888 289       41 347
  00017.M2TS      4614 
  (0x1206)   0x90            PGS             zho (Chinese)           6418,913                9                       7 010 882       42 011
  00017.M2TS      4615 
  (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6418,913                10                      8 321 907       49 139
  00017.M2TS      4616 
  (0x1208)   0x90            PGS             tha (Thai)              6418,913                14                      11 089 819      64 290
  00018.M2TS      4113 
  (0x1011)   0x02            MPEG-2                                  715,615                 25 272                  2 260 623 279   12 298 545
  00018.M2TS      4352 
  (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           715,615                 2 311                   206 708 600     1 145 200
  00018.M2TS      4608 
  (0x1200)   0x90            PGS             nld (Dutch)             715,615                 23                      2 089 840       12 222
  00018.M2TS      4609 
  (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           715,615                 22                      1 940 260       11 400
  00018.M2TS      4610 
  (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            715,615                 22                      1 924 527       11 319
  00018.M2TS      4611 
  (0x1203)   0x90            PGS             deu (German)            715,615                 23                      2 019 901       11 832
  00018.M2TS      4612 
  (0x1204)   0x90            PGS             ita (Italian)           715,615                 21                      1 899 211       11 184
  00018.M2TS      4613 
  (0x1205)   0x90            PGS             kor (Korean)            715,615                 18                      1 582 039       9 455
  00018.M2TS      4614 
  (0x1206)   0x90            PGS             zho (Chinese)           715,615                 20                      1 756 371       10 410
  00018.M2TS      4615 
  (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           715,615                 22                      1 931 624       11 361
  00018.M2TS      4616 
  (0x1208)   0x90            PGS             tha (Thai)              715,615                 29                      2 604 076       15 028

  DISC INFO
  :
  Disc Title:     Celine_Dion-A_New_Day_Bonus_Disk
  Disc Size
  :      38 034 598 699 bytes
  Protection
  :     AACS
  BD
  -Java:        No
  BDInfo
  :         0.5.8
  PLAYLIST REPORT
  :
  Name:                   00015.MPLS
  Length
  :                 1:46:59.045 (h:m:s.ms)
  Size:                   23 293 237 248 bytes
  Total Bitrate
  :          29,03 Mbps
  VIDEO
  :
  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-2 Video            25289 kbps          1080i 29,970 fps 16:9
  AUDIO
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  LPCM Audio                      English         2304 kbps       2.0 48 kHz 2304 kbps 24-bit
  SUBTITLES
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Dutch           10,723 kbps
  Presentation Graphics           English         10
  ,399 kbps
  Presentation Graphics           French          9
  ,714 kbps
  Presentation Graphics           German          10
  ,612 kbps
  Presentation Graphics           Italian         10
  ,002 kbps
  Presentation Graphics           Korean          8
  ,585 kbps
  Presentation Graphics           Chinese         8
  ,738 kbps
  Presentation Graphics           Spanish         10
  ,372 kbps
  Presentation Graphics           Thai            13
  ,821 kbps
  FILES
  :
  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00017.M2TS      0:00:00.000     1:46:59.045     23 293 237 248  29 030
  CHAPTERS
  :
  Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time
  ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------
  1               0:00:00.000     0:02:28.581     22 838 kbps     32 784 kbps     00:01:22.682    28 959 kbps     00:01:22.682    27 943 kbps     00:01:19.779    95 232 bytes    466 164 bytes   00:01:22.715
  2               0
  :02:28.581     0:02:37.757     22 330 kbps     28 739 kbps     00:05:03.469    25 086 kbps     00:03:48.861    24 138 kbps     00:03:48.928    93 133 bytes    606 600 bytes   00:04:29.202
  3               0
  :05:06.339     0:03:28.007     25 018 kbps     34 808 kbps     00:06:25.084    32 100 kbps     00:06:24.951    30 125 kbps     00:06:25.084    104 346 bytes   443 520 bytes   00:08:34.146
  4               0
  :08:34.347     0:02:30.683     22 409 kbps     29 503 kbps     00:10:41.140    24 868 kbps     00:09:01.140    24 226 kbps     00:10:38.871    93 465 bytes    506 968 bytes   00:10:41.173
  5               0
  :11:05.031     0:07:25.545     22 792 kbps     33 709 kbps     00:16:13.105    31 792 kbps     00:15:57.156    31 572 kbps     00:16:04.096    95 060 bytes    587 169 bytes   00:11:23.516
  6               0
  :18:30.576     0:05:10.243     25 424 kbps     35 074 kbps     00:19:02.875    33 447 kbps     00:20:30.028    32 489 kbps     00:19:42.581    106 038 bytes   479 150 bytes   00:21:40.032
  7               0
  :23:40.819     0:00:11.644     27 362 kbps     30 466 kbps     00:23:42.888    29 390 kbps     00:23:42.687    28 714 kbps     00:23:42.320    114 121 bytes   315 438 bytes   00:23:42.354
  8               0
  :23:52.464     0:03:33.513     26 737 kbps     40 583 kbps     00:26:40.799    36 230 kbps     00:26:38.797    35 534 kbps     00:26:38.863    111 514 bytes   442 634 bytes   00:25:47.379
  9               0
  :27:25.977     0:03:45.291     27 462 kbps     41 834 kbps     00:29:52.090    40 304 kbps     00:29:48.086    39 821 kbps     00:29:07.512    114 538 bytes   395 130 bytes   00:30:28.660
  10              0
  :31:11.269     0:02:11.764     25 448 kbps     38 889 kbps     00:32:03.922    34 402 kbps     00:32:03.821    33 687 kbps     00:32:03.821    106 141 bytes   432 775 bytes   00:32:55.406
  11              0
  :33:23.034     0:04:11.284     27 054 kbps     41 090 kbps     00:33:38.616    38 607 kbps     00:33:37.015    36 954 kbps     00:33:32.143    112 839 bytes   389 507 bytes   00:34:02.573
  12              0
  :37:34.318     0:03:37.884     27 641 kbps     41 209 kbps     00:38:25.303    38 687 kbps     00:38:23.100    36 198 kbps     00:38:23.000    115 287 bytes   418 383 bytes   00:39:43.214
  13              0
  :41:12.203     0:03:43.189     26 541 kbps     41 433 kbps     00:41:47.605    34 097 kbps     00:41:47.505    32 067 kbps     00:42:08.492    110 696 bytes   443 275 bytes   00:42:36.787
  14              0
  :44:55.392     0:02:08.027     23 933 kbps     32 316 kbps     00:45:07.304    30 336 kbps     00:45:03.300    28 827 kbps     00:44:58.295    99 821 bytes    490 789 bytes   00:45:35.966
  15              0
  :47:03.420     0:06:26.619     25 254 kbps     36 588 kbps     00:47:35.552    35 793 kbps     00:47:35.552    35 207 kbps     00:47:35.552    105 330 bytes   424 419 bytes   00:49:29.499
  16              0
  :53:30.040     0:05:43.209     25 150 kbps     39 146 kbps     00:55:47.744    36 738 kbps     00:55:43.740    33 979 kbps     00:57:38.855    104 897 bytes   390 736 bytes   00:56:28.518
  17              0
  :59:13.249     0:04:22.662     24 839 kbps     33 758 kbps     01:00:02.865    29 871 kbps     01:03:30.907    29 566 kbps     01:02:47.263    103 601 bytes   412 125 bytes   01:01:34.223
  18              1
  :03:35.912     0:05:26.526     25 878 kbps     36 543 kbps     01:08:51.127    32 601 kbps     01:05:39.135    32 270 kbps     01:05:34.597    107 935 bytes   484 838 bytes   01:06:20.409
  19              1
  :09:02.438     0:02:31.918     24 926 kbps     34 227 kbps     01:09:59.395    30 349 kbps     01:09:39.875    28 900 kbps     01:09:39.875    103 964 bytes   502 425 bytes   01:09:28.497
  20              1
  :11:34.356     0:02:25.411     25 152 kbps     30 649 kbps     01:11:46.035    29 067 kbps     01:12:23.539    28 320 kbps     01:12:23.439    104 904 bytes   428 747 bytes   01:13:26.735
  21              1
  :13:59.768     0:04:22.795     24 489 kbps     39 730 kbps     01:14:23.192    38 241 kbps     01:14:19.188    35 713 kbps     01:14:14.283    102 138 bytes   447 519 bytes   01:16:38.527
  22              1
  :18:22.564     0:02:25.411     26 808 kbps     41 061 kbps     01:20:39.935    39 556 kbps     01:20:42.938    38 281 kbps     01:20:37.732    111 813 bytes   417 944 bytes   01:19:35.303
  23              1
  :20:47.976     0:04:12.485     24 382 kbps     40 371 kbps     01:24:53.321    32 721 kbps     01:24:37.372    30 283 kbps     01:24:32.367    101 693 bytes   448 482 bytes   01:21:48.036
  24              1
  :25:00.462     0:03:15.995     26 190 kbps     42 321 kbps     01:28:14.656    40 179 kbps     01:25:08.570    39 969 kbps     01:25:03.565    109 233 bytes   395 282 bytes   01:26:28.016
  25              1
  :28:16.457     0:02:46.833     27 276 kbps     42 732 kbps     01:29:38.339    36 181 kbps     01:29:46.080    34 128 kbps     01:29:41.075    113 764 bytes   444 238 bytes   01:28:57.865
  26              1
  :31:03.291     0:04:17.290     24 907 kbps     35 753 kbps     01:31:09.163    30 558 kbps     01:33:49.824    29 924 kbps     01:33:47.288    103 883 bytes   582 230 bytes   01:32:31.379
  27              1
  :35:20.581     0:03:23.503     23 967 kbps     33 419 kbps     01:36:08.462    28 653 kbps     01:38:19.560    28 233 kbps     01:38:14.555    99 964 bytes    523 507 bytes   01:36:25.012
  28              1
  :38:44.084     0:08:14.961     26 560 kbps     36 271 kbps     01:40:10.504    35 169 kbps     01:40:06.500    33 693 kbps     01:40:01.495    110 783 bytes   651 613 bytes   01:46:58.845
  STREAM DIAGNOSTICS
  :
  File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets
  ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----
  00017.M2TS      4113 (0x1011)   0x02            MPEG-2                                  6418,913                25 290                  20 291 734 089  110 393 146
  00017.M2TS      4352 
  (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           6418,913                2 310                   1 853 821 640   10 270 480
  00017.M2TS      4608 
  (0x1200)   0x90            PGS             nld (Dutch)             6418,913                11                      8 604 177       50 619
  00017.M2TS      4609 
  (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           6418,913                10                      8 344 087       49 203
  00017.M2TS      4610 
  (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            6418,913                10                      7 794 301       45 979
  00017.M2TS      4611 
  (0x1203)   0x90            PGS             deu (German)            6418,913                11                      8 515 004       50 169
  00017.M2TS      4612 
  (0x1204)   0x90            PGS             ita (Italian)           6418,913                10                      8 025 173       47 493
  00017.M2TS      4613 
  (0x1205)   0x90            PGS             kor (Korean)            6418,913                9                       6 888 289       41 347
  00017.M2TS      4614 
  (0x1206)   0x90            PGS             zho (Chinese)           6418,913                9                       7 010 882       42 011
  00017.M2TS      4615 
  (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6418,913                10                      8 321 907       49 139
  00017.M2TS      4616 
  (0x1208)   0x90            PGS             tha (Thai)              6418,913                14                      11 089 819      64 290

  DISC INFO
  :
  Disc Title:     Celine_Dion-A_New_Day_Bonus_Disk
  Disc Size
  :      38 034 598 699 bytes
  Protection
  :     AACS
  BD
  -Java:        No
  BDInfo
  :         0.5.8
  PLAYLIST REPORT
  :
  Name:                   00014.MPLS
  Length
  :                 1:28:28.469 (h:m:s.ms)
  Size:                   19 561 759 104 bytes
  Total Bitrate
  :          29,48 Mbps
  VIDEO
  :
  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-2 Video            25748 kbps          1080i 29,970 fps 16:9
  AUDIO
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  LPCM Audio                      English         2304 kbps       2.0 48 kHz 2304 kbps 24-bit
  SUBTITLES
  :
  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Dutch           7,815 kbps
  Presentation Graphics           English         7
  ,588 kbps
  Presentation Graphics           French          7
  ,137 kbps
  Presentation Graphics           German          7
  ,718 kbps
  Presentation Graphics           Italian         7
  ,319 kbps
  Presentation Graphics           Korean          6
  ,251 kbps
  Presentation Graphics           Chinese         6
  ,292 kbps
  Presentation Graphics           Spanish         7
  ,612 kbps
  Presentation Graphics           Thai            9
  ,937 kbps
  FILES
  :
  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00017.M2TS      0:00:00.000     1:28:28.469     19 561 759 104  29 480
  CHAPTERS
  :
  Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time
  ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------
  1               0:00:00.000     0:05:10.243     25 424 kbps     35 074 kbps     00:00:32.298    33 447 kbps     00:01:59.452    32 489 kbps     00:01:12.005    106 030 bytes   479 150 bytes   00:03:09.455
  2               0
  :05:10.243     0:00:11.644     27 362 kbps     30 466 kbps     00:05:12.312    29 390 kbps     00:05:12.111    28 714 kbps     00:05:11.744    114 121 bytes   315 438 bytes   00:05:11.778
  3               0
  :05:21.888     0:03:33.513     26 737 kbps     40 583 kbps     00:08:10.223    36 230 kbps     00:08:08.221    35 534 kbps     00:08:08.287    111 514 bytes   442 634 bytes   00:07:16.803
  4               0
  :08:55.401     0:03:45.291     27 462 kbps     41 834 kbps     00:11:21.514    40 304 kbps     00:11:17.510    39 821 kbps     00:10:36.936    114 538 bytes   395 130 bytes   00:11:58.084
  5               0
  :12:40.693     0:02:11.764     25 448 kbps     38 889 kbps     00:13:33.345    34 402 kbps     00:13:33.245    33 687 kbps     00:13:33.245    106 141 bytes   432 775 bytes   00:14:24.830
  6               0
  :14:52.458     0:04:11.284     27 054 kbps     41 090 kbps     00:15:08.040    38 607 kbps     00:15:06.438    36 954 kbps     00:15:01.567    112 839 bytes   389 507 bytes   00:15:31.997
  7               0
  :19:03.742     0:03:37.884     27 641 kbps     41 209 kbps     00:19:54.726    38 687 kbps     00:19:52.524    36 198 kbps     00:19:52.424    115 287 bytes   418 383 bytes   00:21:12.638
  8               0
  :22:41.626     0:03:43.189     26 541 kbps     41 433 kbps     00:23:17.028    34 097 kbps     00:23:16.928    32 067 kbps     00:23:37.916    110 696 bytes   443 275 bytes   00:24:06.211
  9               0
  :26:24.816     0:02:08.027     23 933 kbps     32 316 kbps     00:26:36.728    30 336 kbps     00:26:32.724    28 827 kbps     00:26:27.719    99 821 bytes    490 789 bytes   00:27:05.390
  10              0
  :28:32.844     0:06:26.619     25 254 kbps     36 588 kbps     00:29:04.976    35 793 kbps     00:29:04.976    35 207 kbps     00:29:04.976    105 330 bytes   424 419 bytes   00:30:58.923
  11              0
  :34:59.464     0:05:43.209     25 150 kbps     39 146 kbps     00:37:17.168    36 738 kbps     00:37:13.164    33 979 kbps     00:39:08.279    104 897 bytes   390 736 bytes   00:37:57.942
  12              0
  :40:42.673     0:04:22.662     24 839 kbps     33 758 kbps     00:41:32.289    29 871 kbps     00:45:00.330    29 566 kbps     00:44:16.687    103 601 bytes   412 125 bytes   00:43:03.647
  13              0
  :45:05.335     0:05:26.526     25 878 kbps     36 543 kbps     00:50:20.550    32 601 kbps     00:47:08.559    32 270 kbps     00:47:04.021    107 935 bytes   484 838 bytes   00:47:49.833
  14              0
  :50:31.862     0:02:31.918     24 926 kbps     34 227 kbps     00:51:28.819    30 349 kbps     00:51:09.299    28 900 kbps     00:51:09.299    103 964 bytes   502 425 bytes   00:50:57.921
  15              0
  :53:03.780     0:02:25.411     25 152 kbps     30 649 kbps     00:53:15.458    29 067 kbps     00:53:52.963    28 320 kbps     00:53:52.862    104 904 bytes   428 747 bytes   00:54:56.159
  16              0
  :55:29.192     0:04:22.795     24 489 kbps     39 730 kbps     00:55:52.615    38 241 kbps     00:55:48.611    35 713 kbps     00:55:43.707    102 138 bytes   447 519 bytes   00:58:07.951
  17              0
  :59:51.988     0:02:25.411     26 808 kbps     41 061 kbps     01:02:09.358    39 556 kbps     01:02:12.361    38 281 kbps     01:02:07.156    111 813 bytes   417 944 bytes   01:01:04.727
  18              1
  :02:17.400     0:04:12.485     24 382 kbps     40 371 kbps     01:06:22.745    32 721 kbps     01:06:06.796    30 283 kbps     01:06:01.791    101 693 bytes   448 482 bytes   01:03:17.460
  19              1
  :06:29.885     0:03:15.995     26 190 kbps     42 321 kbps     01:09:44.079    40 179 kbps     01:06:37.994    39 969 kbps     01:06:32.989    109 233 bytes   395 282 bytes   01:07:57.440
  20              1
  :09:45.881     0:02:46.833     27 276 kbps     42 732 kbps     01:11:07.763    36 181 kbps     01:11:15.504    34 128 kbps     01:11:10.499    113 764 bytes   444 238 bytes   01:10:27.289
  21              1
  :12:32.715     0:04:17.290     24 907 kbps     35 753 kbps     01:12:38.587    30 558 kbps     01:15:19.248    29 924 kbps     01:15:16.712    103 883 bytes   582 230 bytes   01:14:00.803
  22              1
  :16:50.005     0:03:23.503     23 967 kbps     33 419 kbps     01:17:37.886    28 653 kbps     01:19:48.984    28 233 kbps     01:19:43.979    99 964 bytes    523 507 bytes   01:17:54.436
  23              1
  :20:13.508     0:08:14.961     26 560 kbps     36 271 kbps     01:21:39.928    35 169 kbps     01:21:35.924    33 693 kbps     01:21:30.919    110 783 bytes   651 613 bytes   01:28:28.269
  STREAM DIAGNOSTICS
  :
  File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets
  ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----
  00017.M2TS      4113 (0x1011)   0x02            MPEG-2                                  6418,913                25 290                  20 291 734 089  110 393 146
  00017.M2TS      4352 
  (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           6418,913                2 310                   1 853 821 640   10 270 480
  00017.M2TS      4608 
  (0x1200)   0x90            PGS             nld (Dutch)             6418,913                11                      8 604 177       50 619
  00017.M2TS      4609 
  (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           6418,913                10                      8 344 087       49 203
  00017.M2TS      4610 
  (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            6418,913                10                      7 794 301       45 979
  00017.M2TS      4611 
  (0x1203)   0x90            PGS             deu (German)            6418,913                11                      8 515 004       50 169
  00017.M2TS      4612 
  (0x1204)   0x90            PGS             ita (Italian)           6418,913                10                      8 025 173       47 493
  00017.M2TS      4613 
  (0x1205)   0x90            PGS             kor (Korean)            6418,913                9                       6 888 289       41 347
  00017.M2TS      4614 
  (0x1206)   0x90            PGS             zho (Chinese)           6418,913                9                       7 010 882       42 011
  00017.M2TS      4615 
  (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6418,913                10                      8 321 907       49 139
  00017.M2TS      4616 
  (0x1208)   0x90            PGS             tha (Thai)              6418,913                14                      11 089 819      64 290

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!

  Tặng anh Quảng nổ - invisible9x
  Nguồn: Sưu tầm
  Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/2/23
 2. vantritran

  vantritran Member

  Tham gia ngày:
  21/5/19
  Bài viết:
  55
  Đã được cảm ơn:
  48
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn bác rất nhiều. chúc bác sức khỏe
   
  ThangNX13 cảm ơn bài này.
 3. ThangNX13

  ThangNX13 General

  Tham gia ngày:
  17/3/13
  Bài viết:
  2,301
  Đã được cảm ơn:
  60,624
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Người thổi tù và hàng tổng
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Em vừa bổ sung đĩa thứ 2 bác nhé!
   

Chia sẻ trang này