MOVIEDOWN's Recent Activity

 1. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Lullaby 2022 1080p BluRay x264-OFT

  [img] 3.88 GB | 01:29:34 | mkv | 1920X1080 | 16:9 | 5760 Kbps ,6 Language:English Genres:: Horror iMDB info A new mother discovers a...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  24/3/23 lúc 09:27
 2. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Vendetta [2013] 720p BluRay x264 AC3 (UKBandit)

  [img] 2.99 GB | 01:46:22 | mkv | 1280X534 | 2.40:1 | 3386 Kbps ,6 Language:English Genres:: Action,Thriller iMDB info Special ops...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  24/3/23 lúc 07:09
 3. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Women Talking 2022 2160p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 3.5 GB | 01:44:16 | mkv | 3840X2160 | 16:9 | 14520 Kbps ,6 Language:English Genres:: Drama iMDB info A group of women in an...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 21:08
 4. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  The Banker 2020 2160p ATVP WEB-DL DDP5 1 Atmos HDR H 265-playWEB

  [img] 21.47 GB | 02:00:25 | mkv | 3840X1604 | 2.40:1 | 24743 Kbps ,6 Language:English Genres:: Drama iMDB info In the 1960s, two...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 17:17
 5. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  The Weapon 2023 2160p iT WEBRip DDP5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 3.5 GB | 01:25:07 | mkv | 3840X2152 | 16:9 | 12062 Kbps ,6 Language:English Genres:: Action,Thriller iMDB info Dallas is a...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 16:43
 6. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  The Fourth Musketeer 2022 DC 1080p BluRay DD5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 1.4 GB | 01:25:25 | mkv | 1920X808 | 2.40:1 | 4813 Kbps ,6 Language:English Genres:: Action,Adventure iMDB info At the behest of...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 11:45
 7. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  The System 2022 1080p BluRay DD5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 1.42 GB | 01:37:36 | mkv | 1920X1038 | 1.85:1 | 7904 Kbps ,6 Language:English Genres:: Action,Crime iMDB info When a young...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 11:43
 8. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Immanence 2022 1080p BluRay DD5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 1.4 GB | 01:32:45 | mkv | 1920X804 | 2.40:1 | 5755 Kbps ,6 Language:English Genres:: Horror,Thriller iMDB info Radio astronomers...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 11:42
 9. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Mindcage 2022 1080p BluRay DD5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 1.44 GB | 01:36:34 | mkv | 1920X804 | 2.40:1 | 13755 Kbps ,6 Language:English Genres:: Mystery,Thriller,Crime,Drama iMDB info...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 11:41
 10. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Gunfight at Rio Bravo 2023 1080p BluRay DD5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 1.4 GB | 01:20:34 | mkv | 1920X816 | 2.40:1 | 2499 Kbps ,6 Language:English Genres:: Western,Action iMDB info When mysterious...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 11:04
 11. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Kill Her Goats 2023 1080p BluRay DD5 1 x264-GalaxyRG

  [img] 1.4 GB | 01:39:13 | mkv | 1920X790 | 2.40:1 | 2500 Kbps ,6 Language:English Genres:: Horror iMDB info Audra's graduation gift is...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 10:40
 12. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  The System 2022 1080p BluRay x264-OFT

  [img] 4.23 GB | 01:37:36 | mkv | 1920X1080 | 16:9 | 5760 Kbps ,6 Language:English Genres:: Action,Crime iMDB info When a young...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 10:25
 13. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Immanence 2022 720p BluRay x264-GalaxyRG

  [img] 796.46 MB | 01:32:45 | mkv | 1280X536 | 2.40:1 | 5755 Kbps ,2 Language:English Genres:: Horror,Thriller iMDB info Radio...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 10:21
 14. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Shark Waters 2022 1080p BluRay x264-OFT

  [img] 3.67 GB | 01:24:34 | mkv | 1920X1080 | 16:9 | 5760 Kbps ,6 Language:English Genres:: Horror,Action,Thriller iMDB info Great...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 10:18
 15. MOVIEDOWN đã đăng chủ đề mới.

  Gunfight at Rio Bravo 2023 1080p BluRay x264-OFT

  [img] 3.49 GB | 01:20:33 | mkv | 1920X1080 | 16:9 | 5760 Kbps ,6 Language:English Genres:: Western,Action iMDB info When mysterious...

  Diễn đàn: Server nước ngoài

  23/3/23 lúc 10:16