Ducloc12's Recent Activity

 1. Ducloc12 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Nhạc Qobuz.

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1OJK7y4_eaIFk6a64e7J9rDAOiscQnwRz/view?usp=drive_link

  27/9/23 lúc 20:28
 2. Ducloc12 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Hi-Res(9.23).

  Sarah Àlainn [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/16mUunTLKOoXubKjFzDsGVkR2BJ4cy_iN/view?usp=drive_link

  27/9/23 lúc 20:25
 3. Ducloc12 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Hi-Res(9.23).

  [Piano] Les danses Françaises-Yumeko Mochizuki [IMG] https://drive.google.com/file/d/1ZYOWHJtaGHjtwwASFPVqCbTDzSaSaYvB/view?usp=drive_link

  27/9/23 lúc 17:32