aovai02's Recent Activity

 1. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Soul, Jazz, Blues, Vocal....HAY, Collection...mình Up gửi các bạn nghe......lại: VA - Women of Song (1997). File Zip và Extract...

  16/5/24 lúc 10:56
 2. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Cool Jazz, Vocal....HAY, theo yêu cầu tùy chọn mình Up gửi các bạn nghe.....: Patricia Barber - Clique (2021) [24-176]. File Zip...

  16/5/24 lúc 10:56
 3. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Jazz, Pop....HAY, theo yêu cầu, mình Up gửi các bạn....nghe....: Laufey - Bewitched _ The Goddess Edition (2024) [24-48]. File Zip...

  16/5/24 lúc 10:55
 4. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Folk, World, Country....HAY, mình Up gửi các bạn nghe....tiếp, yêu cầu...tùy chọn: Michael Card - Poiema (1994). File Zip và...

  16/5/24 lúc 10:55
 5. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Jazz, Pop, Vocal, Stage & Screen....HAY, mình Up gửi các bạn nghe.....chốt...hôm nay....: Rebecca Pidgeon - Behind the Velvet...

  14/5/24 lúc 11:50
 6. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Vocal Jazz...HAY, "Sexy....", mình Up gửi các bạn nghe....nữa.....: Alexis Cole - Close Your Eyes (2013) [24-88]. File Zip và...

  14/5/24 lúc 11:49
 7. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album New Age ....HAY, 2 Volume, Vol.1 Lossless, Vol.2 MP3 320Kps, gần....Lossless, OK...đã Test...., mình Up gửi các bạn...

  14/5/24 lúc 11:49
 8. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Jazz, Pop...HAY, theo yêu cầu mình Up gửi các bạn nghe.....: Laufey - Everything I Know About Love (2022) [24-44,1]. File Zip và...

  14/5/24 lúc 11:49
 9. aovai02 đã cảm ơn bài viết của thanhvanhk trong chủ đề [Google Drive] Các Album nhạc yêu cầu:.

  Album Folk, World, Country....HAY, mình Up gửi các bạn nghe...tiếp...theo yêu cầu...tùy chọn...: Michael Card - Come To The Cradle...

  14/5/24 lúc 11:49